Referatas (lot. refero – pranešu) – antrinis dokumentas, kuris trumpai nusako pirminio dokumento turinį (tikslus, metodus, teorines prielaidas, tyrimo rezultatus). Referatas turi ir identifikavimo duomenų, kurie nurodo pagrindinius formalius referuojamo dokumento požymius (bibliografinius duomenis, informacijos paieškos sistemos šifrus).

Pagal dėstymo būdą referatai būna konspektyvieji, kurie tiesiogiai atpasakoja turinį, ir diferenciniai, išdėstantys turinį pagal informacijos vartotojų, informacinės sistemos poreikius. Pagal sudarymo būdą referatai skirstomi į telegrafinius (parašyti be jungiamųjų žodžių), reikšminių žodžių (susideda tik iš svarbiausių prasminių žodžių, gautų išanalizavus tekstą) bei automatinius kvazireferatus (susideda iš informatyviausių fragmentų, atrinktų automatinėmis priemonėmis analizuojant tekstą).

Disertantas, ruošdamasis ginti mokslų kandidato ar mokslų daktaro disertaciją, parašo savo disertacijos referatą (autoreferatą).

Referatiniuose žurnaluose spausdinami mokslinių darbų referatai; kartais referatai papildo spausdinio charakteristiką, pateiktą bibliografiniame apraše.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, IX t. MELI institutas, Vilnius.