Razmus Daugirdas
Daugirdai (giminė)
Gimė apie 1510 m.
Tėvas Bagdonas Daugirdas

Razmus (Razmusas, Erazmas) Daugirdas (XVI a.) – Gerkiškių (dabar Daugirdiškių) dvaro savininkas, Trakų Vaivadijos ir pavieto teisėjas 1566–1578 m.[1]

Razmus turėjo du brolius: Mikalojų ir Nikodemą. 1546 m. Erazmas ir jo brolis Mikalojus Daugirdai minimi kaip karaliaus Žygimanto Senojo dvariškiai.[1] 1557 m. Razmus Daugirdas keliavo pasiuntiniu pas chaną Daulėją-Girėjų (Devletas I Girėjus).[2]

Razmus Daugirdas buvo vedęs keturis kartus.

Pirma jo žmona tapo kunigaikštytė Ana – Vasilijaus Palubinskio duktė, išsiskyrusi su kunigaikščiu Aleksandru Sanguška ir Mikalojaus Jurevičiaus Zavišos našlė. Ana mirė apie 1847 m.

Maždaug 1550 m. Razmus vedė antrą kartą. Jo žmona tapo Aleksandra, Šventosios Romos imperijos grafo Mikalojaus Paco, Lietuvos didžiojo pakamario (15271544), Lietuvos didžiojo medžioklio (15091544) ir Palenkės vaivados (15431551), duktė, gimusi 1529 m.[3]

Antrą kartą tapęs našliu, Razmus Daugirdas vedė trečią kartą. Šį kartą jo žmona tapo Zofija Andrejevna, Ivano Baso našlė. Zofija mirė apie 1574 m.

1575 m. paskutine Razmuso Daugirdo žmona tapo kunigaikštytė Apolonija, Oršos žemietijų teisėjo ir maršalkos Timotiejaus Druckio-Sokolinskio duktė, kuri po Razmuso mirties 1578 m. netrukus ištekėjo už Belzo pakamario Bagdono Sapiegos.

Šaltiniai redaguoti

  1. 1,0 1,1 Polski Słownik Biograficzny t. 5 s. 350 DOWGIRD Erazm (XVI w.) dworzanin królewski.
  2. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku; Aut. Adam Boniecki, p.47, Warszawa 1887.
  3. Złota księga szlachty polskiej Teodora Żychlińskiego, Rocznik V; p 167, 1883.

Nuorodos redaguoti