Rasa Kubiliūtė-Mauragienė

Rasa Kubiliūtė-Mauragienė (1952 m. spalio 21 d. AdelaidėjeAustralija), pianistė, pedagogė, chorvedė, visuomenės veikėja.

BiografijaKeisti

Baigė seselių Dominikonų pradžios mokyklą, o 1969 labai gerais pažymiais Cabros mergaičių gimnaziją ir lituanistinę mokyklą.

Nuo septynerių metų pradėjo mokytis skambinti fortepijonu (pirmoji mokytoja Vembris Clem Leske), o gavusi stipendiją, 19691975 studijavo Adelaidės universiteto Muzikos fakultete – gavo fortepijono mokytojos diplomą. 1976 tame pačiame universitete įgijo muzikos bakalauro laipsnį (etnomuzikologija ir pedagogika), o 1995 Canberros universitete pelnė magistro laipsnį.

Muzikinę veiklą pradėjo Adelaidėje, o vėliau ją tęsė Canberroje. Gyvendama Adelaidėje, 19691975 buvo moterų kvarteto „Nemuno dukros“ muzikos vadovė ir koncertmeisterė. Kvartetas įdainavo lietuviškų dainų plokštelę, dalyvavo koncertuose. Kaip pianistė akompanavo chorams, vokaliniams ansambliams ir solistams. 1972 dalyvavo II Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Čikagoje, skaitė pranešimą, koncertavo kaip pianistė. 19721975 Adelaidės lietuvių mišriojo choro „Lithuania“ meno vadovė ir dirigentė. Chorą lankė 40-50 dainos mylėtojų, kurie išmoko nemaža lietuviškų kūrinių, surengė koncertų, dalyvavo įvairiuose kultūros renginiuose. Suorganizavo ir vaikų chorą, kurį parengė 1974 Australijos lietuvių dainų šventei Adelaidėje. Buvo įkūrusi savo fortepijono studiją. 19961997 važinėjo iš Canberros ir vadovavo Adelaidės moterų vokaliniam ansambliui „Sutartinė".

Nuo 1976 gyvendama Canberroje, kurį laiką rengė lietuviškas radijo valandėles, 19871988 vadovavo nedideliam jaunimo chorui ir vyrų vokaliniam kvartetui, buvo įkūrusi savo fortepijono studiją. Ypač daug Canberroje pasidarbavo australų muzikinės kultūros labui. Daug metų dėstė muziką miesto gimnazijose, 19821988 vadovavo gimnazijos chorui ir simfoniniam orkestrui, rengė koncertus Canberroje, Sidnėjuje ir kituose Australijos miestuose bei miesteliuose, dalyvavo radijo ir televizijos laidose, konkursuose laimėjo įvairių prizų, statė operetes ir kitus muzikinius veikalus. Vadovavo ir instrumentiniams ansambliams, gimnazistus parengdavo jaunųjų kompozitorių konkursams bei festivaliams.

Nuo 1992 dirbo Australijos švietimo ministerijos Canberros teritorijos programų sudarymo ir mokyklų skyriuose. Sudarė muzikos ir kitų menų programų, vadovavo muzikos mokytojų tobulinimosi kursams, 19921997 buvo gimnazijos baigiamųjų egzaminų atestacinėse komisijose, Australijos muzikos mokytojų draugijos valdyboje, 19901992 Canberros mokyklų muzikos mokytojų sąjungos pirmininkė, 19891992 šios sąjungos žurnalo „Take Note" redaktorė.

R. Kubiliūtė nuo mažens buvo ateitininkė, paaugusi – skautė, 19771988 skautų vadovė, rengė meno dienoms programas, kūrė montažus ir režisavo. Paruošė paskaitų ciklą apie lietuvių kompozitorius ir jų kūrybą. 1988 Pasaulio jaunimo kongrese skaitė pranešimus. 19701994 buvo Australijos lietuvių tarybos narė ir vienus metus valdybos sekretorė, 19951997 Canberros lietuvių tarybos pirmininkė, 1997 Pasaulio lietuvių seimo atstovė Lietuvoje. Dirigavo Australijos lietuvių dainų šventėse Sidnėjuje ir Adelaidėje bei daugelyje koncertų. Ne kartą lankėsi Lietuvoje, 1994 vadovavo muzikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursams Klaipėdoje ir Vilniuje.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.