Rapolas Napoleonas Vindašius

Rapolas Napoleonas Vindašius (1919 m. gruodžio 28 d. Ylakiuose, Skuodo raj.1996 m. spalio 18 d. Kaune) – choro dirigentas ir pedagogas.

BiografijaKeisti

Mokėsi Plungės, Mažeikių ir Skuodo gimnazijose. Iš vietos muzikantų pramokęs smuikuoti ir skambinti pianinu, subūrė jaunimo mišrųjį chorą ir kurį laiką jam vadovavo.

1940 m. įstojo į Kauno universiteto Statybos fakultetą, bet studijas nutraukė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas. 19551960 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. Algimanto Lopo klasė).

19501957 m. – Ylakių vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo choro vadovas. Pastarąjį parengė 1955 m. respublikinei dainų šventei. Į chorą buvo įtraukęs mokyklos pedagogus ir moksleivių tėvus.

1950 subūrė Ylakių miestelio 40 dalyvių mišrųjį chorą, kuris Mažeikių apskrities dainų šventėje pelnė pirmąją vietą ir buvo atrinktas į 1950 m. respublikinę dainų šventę Vilniuje. 1952 m. birželio 1 d. suorganizavo pirmąją Ylakių apylinkės dainų šventę – joje dalyvavo apie 400 meno mėgėjų.

Po dainų šventės susibūrė 120 dalyvių dainų ir šokių liaudies ansamblis, kuris Lietuvos kultūros ministerijos ir konsultantų pastangomis buvo parengtas 1954 m. Lietuvių literatūros ir meno dekadai Maskvoje. Ansamblis koncertavo Piotro Čaikovskio, Michailo Lomonosovo universiteto, Didžiojo teatro salėse ir turėjo didelį pasisekimą. Jis buvo paruoštas 1955 m. respublikinei dainų šventei ir 1957 m. I respublikiniam jaunimo festivaliui Vilniuje – pelnė pirmąją vietą.

Nuo 1957 m. (apie 5 metus) chorvedys buvo Kauno 15-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, vaikų (100 dalyvių) ir merginų (80 dalyvių) chorų vadovas. Abu kolektyvus parengė 1960 m. respublikinei dainų šventei. 19601980 m. Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėstė choro dirigavimą ir kitas disciplinas, 19621970 m. buvo neakivaizdinio skyriaus vedėjas. 1980 m. išėjęs į pensiją, dar iki 1987 m. dirbo dėstytoju valandininku. Išugdė būrį jaunųjų chorvedžių.

19621969 m. vadovavo Kauno medicinos darbuotojų dainų ir šokių liaudies ansambliui. Surengė nemaža koncertų, su ansambliu dalyvavo dainų šventėse ir kituose kultūros renginiuose. 19831987 m. – Kauno aukštųjų mokyklų veteranų mišriojo choro „Absolventas“ vadovas. Būdamas pensininku, dar kurį laiką vadovavo Kauno 3-osios ligoninės moterų vokaliniam ansambliui.

R. Vindašius buvo Skuodo rajono ir Kauno miesto dainų švenčių dirigentas, respublikinių dainų švenčių konsultantas, Kauno miesto chorvedžių tarybos narys.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.