Rapolas Krasauskas

Rapolas Krasauskas (1913 m. lapkričio 1 d. Džiuguose, Kurklių valsčius, Vilniaus gubernija, Rusijos imperija – 2007 m. vasario 2 d. Putname, Konektikuto valstijoje, JAV) – Lietuvos, Vokietijos ir JAV katalikų kunigas, bažnyčios istorikas ir visuomeninkas.

Biografija

redaguoti

R.Krasauskas mokėsi Ukmergės gimnazijoje, o 1931–1933 m. – Kauno kunigų seminarijoje. Vėliau studijavo teologiją Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 1937 m. gegužės 22 d. įšventintas kunigu, iki 1942 m. tarnavo vikaru Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčioje.Vėliau kunigavo Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje. Surinko ir paskelbė nemažai istorinių žinių apie įvairias Lietuvos bažnyčias

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarų Europą, gyveno Austrijoje ir Vokietijoje. 19471950 m. tarnavo kapelionu Pabaltijo universitete Pineberge (Hamburgo priemiestis). 19501952 m. Romoje studijavo Katalikų bažnyčios istoriją Popiežiškajame Grigaliaus universitete, studijas baigė licenciato laipsniu. Dirbo reikalų vedėju Lietuvių katalikų mokslo akademijoje Romoje.

1980 m. persikėlė gyventi į JAV, dirbo Pal. J. Matulaičio slaugos namų kapelionu Putname. Lietuvių katalikų mokslo akademijos valdybos narys. Tvarkė Amerikos lietuvių kultūros archyvo biblioteką ir archyvą, buvo šios organizacijos vicepirmininku. Aktyviai bendradarbiavo išeivių spaudoje: „Aiduose“, „Tėviškės žiburiuose“, „Drauge“ ir „Lux Christi“.

Palaidotas Putnamo vienuolyno Dangaus vartų kapinėse.

Bibliografija

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti