„Rankpelnis“ Lietuviu socijalistu sajungos Did. Britanijoj organas – Didžiosios Britanijos lietuvių laikraštis, leistas nuo 1907 m. spalio 30 d. iki 1923 m. birželio 29 d. Belshilyje, Škotija.

Rankpelnis, 1910 m.

Istorija redaguoti

Dvisavaitinis, 19091910 m. ir nuo 1915 m. – savaitinis laikraštis. Iki 1920 m. leido Lietuvių socialistų sąjunga Didžiojoje Britanijoje, 19201922 m. – Lietuvos komunistų sąjunga Didžiojoje Britanijoje, 1922 m. – Didžiosios Britanijos komunistų partijos lietuvių skyrius. Iš pradžių buvo švietėjiškos krypties, vėliau, ypač V. Kapsuko redaguojamas, tapo revoliucinis. 19091911 m. leido priedą „Šviesa“. [1]

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 418 psl.

Nuorodos redaguoti