Skandinavų mitologijoje Ranė – jūros ir audros deivė, į tinklus rinkusi skenduolius. Su vyru Egiu turėjo devynias dukteris. Ranės dukterys identifikuojamos kaip Heimdalo motinos. Ji paskandindavo laivus, o į savo tinklus rinkdavo nuskendusius jūreivius, kuriuos nusinešdavo į savo buveinę jūros dugne. Ranės skenduoliai nepatekdavo nei į Valhalą, nei į Helheimą

Ranė

Šaltiniai

redaguoti