Radaras, kitaip radiolokatorius ar radiolokacinė stotis (angl. radio detecting and ranging) – įrenginys objektams erdvėje aptikti, koordinatėms nustatyti, matuoti objekto judesio parametrus radiolokacijos metodais.

Lietuvos kariuomenėje naudojamas mobilusis vidutinio nuotolio radaras TRML-3D/32.

Radarą sudaro zonduojamųjų signalų siųstuvas, imtuvas, siunčiamoji ir priimamoji antenos, radiolokacinis indikatorius, radiolokacinės informacijos apdorojimo įrenginiai.

Stebimoji erdvė (arba dalis) apžvelgiama mechaniškai ar elektriškai keičiant antenų kryptingumo diagramos padėtį. Signalai būna pavieniai nemoduliuoti radijo impulsai, jų kodinės grupės, pagal dažnį ir fazę moduliuoti impulsai, nenutrūkstami moduliuotojo dažnio, triukšmo pobūdžio radijo signalai.

Radarai būna:

Plačiai naudojamas laivininkystėje, aviacijoje, meteorologijoje.

Nuorodos redaguoti