Raštai (žurnalas)

Raštai – literatūros ir meno mėnesinis žurnalas, ėjęs 1940 m. lapkričio – 1941 m. gegužės mėn. Kaune.

Istorija redaguoti

Tiražas 2500-5000 egz. Išėjo 7 numeriai. Redagavo Petras Cvirka.

Išspausdino kūrinių, kuriuos parašė lietuvių rašytojai Juozas Baltušis, Butkų Juzė, Petras Cvirka, Augustinas Gricius, Juozas Grušas, Jonas Marcinkevičius, Vincas Mykolaitis-Putinas, Vytautas Montvila, Ieva Simonaitytė, Balys Sruoga, Teofilis Tilvytis, Antanas Venclova, Antanas Vienuolis ir kt., kitų tautų rašytojų kūrinių vertimų, straipsnių literatūros ir kultūros klausimais, lietuvių dailininkų kūrinių reprodukcijų. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 420 psl.