RTFSR jūros reikalų liaudies komisariatas

RTFSR jūros reikalų liaudies komisariatas (rus. Народный комиссариат по морским делам РСФСР) – RTFSR vyriausybės dalis, vadovavusi Tarybų Rusijos, vėliau – Tarybų Sąjungos kariniam jūrų laivynui.

Veikė nuo 1918 m. vasario mėnesio (kai 1923 m. lapkričio 12 d. buvo panaikinta Rusijos imperijos jūrų ministerija) iki 1923 m. gruodžio 12 d. Buvo sukurtas kartu su RTFSR karinių reikalų liaudies komisariatu, su kuriuo ir buvo sujungtas 1923 m. gruodžio mėn. Naujai sudarytas liaudies komisariatas vadinosi TSRS karinių ir jūros reikalų liaudies komisariatas.[1].

Nuorodos

redaguoti
  1. EdwART. Толковый Военно-морской Словарь, 2010