RSA (Rivest–Shamir–Adleman abreviatūra) – viešojo rakto kriptosistema, kurios algoritmą 1977 metais sukūrė Ronald Rivest, Adi Shamir ir Leonard Adleman.

Raktų parinkimo algoritmasKeisti

Pasirenkame du pirminius skaičius   ir   (jie turi būti pakankamai ilgi),  ; sudauginame juos:  . Pasirenkame natūralųjį skaičių   taip, kad jis būtų santykinai pirminis su  , t. y.  .

Naudojantis Euklido algoritmu surandame skaičių  , kad būtų  .

Sudarome raktus: viešąjį   ir privatųjį  .

Šifravimas/DešifravimasKeisti

Pranešimai, kuriuos norime siųsti yra aibės   skaičiai. Šifravimas apibrėžiamas lygybe:

 ,

  – pranešimo   šifras   (  yra skaičius iš aibės  , tad  )

Dešifravimo algoritmas visiškai toks pat, kaip ir šifravimo:

 

RSA IššūkisKeisti

Duotajam   surasti pirminius   ir  , kad  , laikoma labai sunkia matematine užduotimi. Visas RSA kriptosistemos saugumas remiasi šiuo faktu. RSA Laboratories paskelbė konkursą, kurio esmė yra surasti   ir   duotajam  . Pavyzdžiui, surasti   ir   skaičiui

 
 
 
 
 .

Nuo 2007 m. RSA Laboratories šių konkursų neberengia.

NuorodosKeisti