Qwerty – rašomųjų mašinėlių ir kompiuterių klaviatūros simbolių išdėstymas, vartojamas angliškai kalbančiose šalyse, taip pat naudojamas ir kai kuriose kitomis kalbomis kalbančiose valstybėse (Lietuvoje taip pat dažnai naudojamos, nors egzistuoja ir ąžerty standartas). Taip pavadinta pagal pirmuosius šešis simbolius viršutinėje eiltutėje.

Qwerty klaviatūrose raidės išsidėščiusios šitaip:

Visų simbolių išsidėstymas, su | tarp klavišų, pirmas simbolis rodo mygtuko reikšmę be shift paspaudimo, o kitas – su juo:

|`~|1!|2@|3#|4$|5%|6^|7&|8*|9(|0)|=+|Backspace|
|Tab|qQ|wW|eE|rR|tT|yY|uU|iI|oO|pP|[{|]}|
|Caps Lock|aA|sS|dD|fF|gG|hH|jJ|kK|lL|;:|'"|Enter|
|Shift|zZ|xX|cC|vV|bB|nN|mM|,<|.>|/?|Shift|\||
|Ctrl|Win|Alt|Tarpas|Alt|Win|Meniu|Ctrl|

Virš šios klaviatūros gali būti funkciniai klavišai (nuo F1 iki F10 arba F12) ir Escape, o iš dešinės – rodyklės, navigacijos klavišai, bei atskira skaitinė klaviatūra. Pastarieji būna asmeninių kompiuterių klaviatūrose, bet rečiau nešiojamų kompiuterių.

Nuorodos

redaguoti

Lietuviška standartinė kompiuterio klaviatūra Archyvuota kopija 2005-08-27 iš Wayback Machine projekto.