Puslaidininkių fizikos institutas

Puslaidininkių fizikos institutas (sutr. PFI) – Lietuvos mokslo institutas, veikęs 19672010 m. Atliko fizikos, elektronikos, medžiagotyros, aukštųjų technologijų ir pirminės metrologijos sričių tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, dalyvavo bendruose projektuose su Lietuvos įmonėmis, skatino aukštųjų technologijų pramonės plėtrą[1].

Istorija

redaguoti

Institutas įkurtas 1967 m. sausio 1 d., jį atskyrus nuo LTSR Mokslų akademijos Fizikos ir matematikos instituto[2]. Pirmuoju jo direktoriumi tapo Juras Požela, iki tol vadovavęs Fizikos ir matematikos institutui. 1969 m. buvo suteiktas TSRS vadovaujančios mokslo įstaigos, nagrinėjančios puslaidininkių fizikos, karštųjų elektronų ir plazmos puslaidininkiuose problemas, statusas. Tais pačiais metais institutas buvo apdovanotas Darbo raudonosios vėliavos ordinu[3]. 1991 m. reorganizuotas į savarankišką valstybinį mokslinių tyrimų institutą.

1977 m. birželio 2 d. Stepono Ašmonto, Juro Poželos ir Konstantino Repšo 1970 m. atrastas ir ištirtas elektrinio laidumo ir elektrovaros jėgos asimetrijos susidarymo vienalyčiame izotropiniame puslaidininkyje reiškinys buvo pripažintas atradimu ir tapo pirmuoju moksliniu atradimu, užregistruotu Lietuvoje[4].

1993 m. PFI įkurtas Mokslo ir technologijų parkas, skirtas palengvinti mokslininkų bendradarbiavimą su Lietuvos pramone ir mokslinių pasiekimų diegimą praktikoje.

2010 m. sujungtas su Fizikos ir Chemijos institutais į Fizinių ir technologijų mokslų centrą.[5]

Mokslinė veikla

redaguoti

Pagrindinės instituto veiklos kryptys[6]:

Laboratorijos

redaguoti
 • Aukštatemperatūrio superlaidumo laboratorija,
 • Didelės galios impulsų laboratorija,
 • Epitaksinių struktūrų laboratorija,
 • Fliuktuacinių reiškinių laboratorija,
 • Jutiklių laboratorija,
 • Kietojo kūno teorijos laboratorija,
 • Mikrobangų laboratorija,
 • Mikroelektronikos laboratorija,
 • Nevienalyčių struktūrų laboratorija,
 • Optoelektronikos laboratorija,
 • Plazminių reiškinių ir chaoso laboratorija,
 • Puslaidininkių analizės laboratorija,
 • Puslaidininkių optikos laboratorija,
 • Terahercų elektronikos laboratorija.

Metrologija:

 • Cheminės metrologijos laboratorija,
 • Elektros dydžių etalono laboratorija,
 • Laiko ir dažnio etalono laboratorija,
 • Temperatūros vieneto etalono laboratorija.

Direktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti