Pusinis skritulinis nuokrypis

Pusinis skritulinis nuokrypis, PSN (angl. circular error probable; rus. круговое вероятное отклонение) – spindulys skritulio, kurio centras yra taikinys ir į kurį sviedinys (bomba, raketa ir kt.) pataiko su 0,5 tikimybe (arba į kurį pataikys 50 % visų sviedinių)[1]. Tai sviedinio pataikymo tikimybės rodiklis.

Sviedinių barstymosi schema:
Į zoną, kurio spindulys 1 PSN (rus. КVO), pataiko 50 % sviedinių,
į zoną su spinduliu 2 PSN – 93 %,
į zona su spinduliu 3 PSN – 99,8 %.

PSN sąvoka pagrįsta apskrituoju dvimačiu normaliuoju skirstiniu – PSN yra susietas su šio skirstinio parametru σ.
Kai pabūklo PSN lygus n metrų, į skritulį su spinduliu n nukrenta 50 % sviedinių, dar 43 % sviedinių krenta zonoje nuo 1n iki 2n, ir dar 7 % – zonoje nuo 2n iki 3n. Jei barstymasis yra gausinis (normalusis), tik ~0,2 % sviedinių krenta toliau kaip 3 PSN.

Kuo PSN mažesnis, tuo taiklumas geresnis. Didėjant šaudymo nuotoliui PSN didėja. Taiklumas priklauso nuo:

  • taikymo sistemų tobulumo,
  • sviedinių kokybės (aerodinaminės kokybės, jų variklių kokybės),
  • nuo sviedinių nusitaikymo sistemų kokybės, jei sviediniai nusitaikantys.

Šiuolaikinių sparnuotųjų raketų ir valdomų aviacinių bombų pusinis skritulinis nuokrypis neviršija 10 m. Tiksliausių tarpkontinentinių balistinių raketų (pvz., JAV iš atominių povandeninių laivų paleidžiamų raketų UGM-133A Trident II (D5)) PSN mažesnis nei 100 m. Tuo tarpu pirmosios balistinės raketos V-2, Vokietijoje sukurtos 1942 m., kurios skrydžio nuotolis buvo apie 350 km, PSN sudarė 15-20 km.

PSN trūkumaiKeisti

PSN dažnai nėra tikslus, kadangi sviedinių kritimas dažnai nepaklūsta apskritajam dvimačiam normaliajam skirstiniui, kadangi:

  • padidinto tikslumo valdomi sviediniai dažnai krenta arčiau centro, negu rodo normalusis skirstinys.
  • standartinis nuokrypis pagal sviedinio skrydžio kryptį paprastai didesnis negu standartinis nuokrypis statmena kryptimi. Dėl to susidaro ne apskritasis, o elipsiškas dvimatis normalusis skirstinys.

Be to, sviedinių kritimo centras gali nesutapti su taikiniu, jei:

  • taikinio vieta nėra tiksliai žinoma
  • arba taikymo sistema nesutapatina sviedinių kritimo centro su taikinio tašku.

NuorodosKeisti

  1. Circular Error Probable (CEP), Air Force Operational Test and Evaluation Center Technical Paper 6, Ver 2, July 1987, p. 1