Psichikos dienos centras

Psichikos dienos centras (Psichikos dienos stacionaras) – Lietuvos sveikatos sistemos įstaigos padalinys, skirtas psichiatrijos dienos stacionaro paslaugoms teikti be nakvynės. Centre teikiamas gydymas, grupinė ir individuali psichoterapija, vykdoma psichosocialinė reabilitacija: Bendravimo grupė, Relaksacija, Užimtumas, Psichoedukacija, socialinių įgūdžių lavinimas, įvairios terapijos (Dailės, Judesio (Šokio), Muzikos, Šviesos, Filmų, kai kur Multisensorinė terapija, Biblioterapija ir kt.). Jos tikslas – padėti lėtinėmis ir sunkiomis psichikos ligomis sergantiems asmenims vystyti savo emocinius, socialinius ir pažintinius įgūdžius, kad jie galėtų gyventi, mokytis bei dirbti bendruomenėje, turėdami geresnę gyvenimo kokybę. Taip pat gali veikti Fizinio aktyvumo skatinimo grupė, Savipagalbos grupė, Meno užimtumo grupė.

Didžiausias Psichikos dienos centras Lietuvoje yra Vilniuje. Jį turi Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras („Vasaros ligoninė“). Dienos stacionaro skyriuje yra 60 vietų, Psichoterapiniame dienos stacionare – 20 vietų.

Darbuotojai redaguoti

Psichikos dienos centre dirba specialistų komanda. Ją sudaro Psichiatras, medicinos psichologas, kiti terapeutai (pvz., psichoterapeutas, ergoterapeutas, užimtumo ar meno terapeutas), taip pat psichikos sveikatos slaugytojas. Pacientams teikiamos nemokamos paslaugos (jos kompensuojamos iš PSDF). Gydymui būtina kreiptis į gydytoją psichiatrą (arba į savo šeimos gydytoją) bei gauti siuntimą (F-027/a).

Patalpos redaguoti

PDC būna įrengtos patalpos:

 • individualiems ir grupiniams užsiėmimams (individuali ir grupinė psichoterapija)
 • Meno, muzikos, šviesos, judesio terapijos kambariai (ne mažiau kaip 2 terapijos rūšys)
 • Pacientų poilsio kambariai
 • Personalo poilsio kambariai
 • Procedūriniai kabinetai
 • Higienos kambariai
 • kitos patalpos.

Istorija redaguoti

Plėtrą sąlygojo Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramaES 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansavimas pagal 2 prioriteto priemonę „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“. Bendra suma – 59 411 765 Lt (Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 50 500 000,00 Lt; valstybės biudžeto lėšos – 8 911 765,00 Lt). Buvo finansuojamas sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimu, statyba, rekonstravimas, remontas ir įrengimas; reikiamos įrangos ir baldų įsigijimas. Tikslas buvo plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą ir jų prieinamumą. Dėl to nutarta steigti apie 20 psichikos dienos stacionarų (centrų) prie savivaldybių lygiu jau sukurtos Psichikos sveikatos centrų infrastruktūros. Jų planuota įkurta ne mažiau kaip:

 • Alytaus apskrityje – 2,
 • Kauno apskrityje – 3,
 • Klaipėdos apskrityje – 2,
 • Marijampolės apskrityje – 1,
 • Panevėžio apskrityje – 2,
 • Šiaulių apskrityje – 2,
 • Tauragės apskrityje – 1,
 • Telšių apskrityje – 2,
 • Utenos apskrityje – 1,
 • Vilniaus apskrityje – 4.

Šaltiniai redaguoti

 • Projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“

Nuorodos redaguoti