Proporcingumas

(Nukreipta iš puslapio Proporcingumo principas)

Proporcingumo principas – teisės principas, sudėtinė teisinės valstybės principo dalis. Paskirtis – ginti žmogaus teises nuo pernelyg didelio valstybės vykdomo žmogaus teisių ribojimo.

Proporcingumo principą itin išplėtojo Vokietijos Konstitucinis Teismas; jo praktika remiasi netgi tarptautiniai teismai (pvz., EBTT)

Vokietija redaguoti

Proporcingumo principas yra vokiškosios teisinės valstybės sampratos dalis. Gina pamatines teises, ypač vad. „bendrąją veiklos laisvę“, vad. allgemeine Handlungsfreiheit (Vokietijos Konstitucija (GG), 2 str. 1 d.). Tai yra vad. „persistengimo draudimas“ (vok. Übermaßverbot). Kaip konstitucinis priesakas pagal VFR GG 1 str. 3 d., 20 str. 3 d. tiesiogiai saisto visas valstybės valdžias[1][2].

Šaltiniai redaguoti