Profesinės veiklos teisė

Profesinės veiklos teisė - teisės šaka; visuma teisės normų, reguliuojančių laisvai dirbančių profesijų atstovų veiklą, jos pagrindus, įtvirtinančių profesine veikla užsiimančių asmenų (pvz., architektų, auditorių, notarų) statusą, veiklos priežiūrą, savivaldą, reglamentuojančių profesinės veiklos sąlygas bei tvarką. Pvz., LR advokatūros įstatymas reguliuoja advokatų teikiamų teisinių paslaugų teikimą, ES teisininkų teisinės veiklos sąlygas. Profesinės veiklos teisės pošakiai išskiriami pagal atitinkamą laisvąją profesiją - mokesčių patarėjų teisė, advokatūros teisė, notariato (notarų profesinės veiklos) teisė ir kt.