Procentas

(Nukreipta iš puslapio Procentai)

Procentas (arba nuošimtis) – šimtoji kurio nors kiekio ar skaičiaus dalis. Jis dažnai žymimas procento ženklu, „%“, arba santrumpa „proc.“

Procento ženklas

Norint skaičių užrašyti procentine išraiška, reikia skaičių padauginti iš 100, o norint rasti skaičių pagal procentinę išraišką, reikia procentinę išraišką padalinti iš 100.[1] Pavyzdžiui, 45 % („keturiasdešimt penki procentai“) yra lygu 45/100 arba 0,45. Panaši sistema, kuri žymi tūkstantąsias kurio nors kiekio ar skaičiaus dalis, vartoja sąvoką „promilė“.

Procentai naudojami norint palyginti tam tikrus kiekius, kurie paprastai būna susiję. Pavyzdžiui, prekės kainos pakilimas 0,15 Lt nuo pradinės 2,50 Lt yra lygus kainos padidėjimui 0,15/2,50 = 0,06. Išreikštas procentais, ši padidėjimas lygus 6 %. Žodis „procentas“ reiškia „nuo šimto“.

Procentai įprastai naudojami apibūdinant dydžius tarp nulio ir vieneto, tačiau procentais galima išreikšti bet kokį santykį, pavyzdžiui, 111 % yra 1,11, o −35 % yra −0,35.

Istorija

redaguoti

Senovės Romoje, dar prieš dešimtainės sistemos išradimą, skaičiavimai būdavo dažnai atliekami naudojant trupmenas, kurios yra 1/100 kartotiniai. Pavyzdžiui, Augustas rinko 1/100 mokesčius nuo prekių, kurios būdavo parduodamos aukcione. Šie mokesčiai dar žinomi kaip centesima rerum venalium. Matematiniai veiksmai su šiomis trupmenomis panašūs į veiksmus su procentais. Viduramžiais, daugėjant piniginių nominalų, skaičiavimai naudojant vardiklį 100 tapo vis dažnesni, o nuo XV a. pabaigos iki XVI a. pradžios dauguma aritmetinių vadovėlių naudojo šiuos skaičiavimus. Didžioji jų dalis taikė šiuos metodus skaičiuoti pelnui bei nuostoliui, palūkanų normoms, proporcijoms. 1584 m. belgų mokslininkas S. Stevin pirmą kartą paskelbė procentų lentelę, tuo įvesdamas dešimtaines trupmenas Europoje.[2] Nuo XVII a. palūkanų normos paprastai būdavo apibūdinamos šimtosiomis.

Procento ženklas

redaguoti

Žodis „procentas“ kilęs iš lotynų per centum, reiškiančio „pagal šimtą“. Procento ženklas atsirado trumpinant italų terminą per cento, reiškiančio „šimtui“. Žodis „per“ buvo dažnai trumpinamas į „p.“ ir vėliau išnyko. „Cento“ buvo žymimas kaip du apskritimai, perkirsti horizontalia linija, iš kurios ir atsirado dabartinis procento ženklas „%“.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Valentinas Matiuchinas. Matematika. Teorija. Praktika. – Tiklis:, 2008. – 11 p. ISBN 978-9955-672-08-1
  2. Rūta Rusteikinė. Procentų uždavinių mokymo vidurinėje mokykloje metodika. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 1996. – 6 p. ISBN 9986-705-10-X