PRO EUROPE (angl. Packaging recovery organisation Europe) – 1995 m. įkurta tarptautinė organizacija, atstovaujanti 31 nacionalinei už pakuočių atliekų surinkimą, naudojimą ir perdirbimą atsakingoms struktūroms, veikiančioms 27 Europos Sąjungos šalyse narėse, 2 šalyse kandidatėse, Norvegijoje, Islandijoje, Ukrainoje ir Kanadoje. Jos narys yra ir Lietuvoje veikianti VšĮ „Žaliasis taškas“.

"PRO EUROPE" logotipas

PRO EUROPE būstinė įsikūrusi Briuselyje, Belgijoje. Organizacijos prezidentas - Bernard Hérodin.

Veikla redaguoti

Organizacijos narės prisideda prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/12/EB dėl pakuočių atliekų surinkimo ir perdirbimo išdėstytų tikslų įgyvendinimo. PRO EUROPE išduoda licenzijas naudoti „Žaliojo taško“ („Green dot“) ženklą. Ji taip pat veikia kaip pagrindinė organizacija, atstovaujanti pakuočių surinkimo ir perdirbimo organizacijų interesus. PRO EUROPE nacionalinėms organizacijoms suteikia teisę naudoti „Žaliojo taško“ ženklą, nustato ir tikrina kriterijus, kuriais remiantis leidžiamas naudoti „Žaliojo taško“ ženklas. Bendradarbiaudama su nacionalinėmis organizacijomis, siekia, kad „Žaliasis taškas“ taptų plačiai verslo naudojamu ženklu visos Europos mastu. Užsiima lobizmu, informacijos sklaida ir kt.

Nuorodos redaguoti