Privataus kapitalo fondas

Privataus kapitalo fondas (angl. Private equity fund) – investicinis fondas, turimas lėšas (privatų kapitalą) investuojanti į nelistinguojamų (nesančių biržoje) įmonių akcijas. Privataus kapitalo fondai yra alternatyvių investicinių produktų sektoriaus segmentas. Privataus kapitalo fondai įsigytas įmones valdo nuo 2 iki 5 m. Vėliau pelningai parduoda arba siekia, kad akcijos būtų kotiruojamos biržoje (žr. IPO). Investicijos į privataus kapitalo fondus yra labai rizikingos, tačiau fondai dažnai siūlo ir aukštas palūkanas. Privataus kapitalo fondai dažniausiai investuoja į įvairius gerus sandorius, nors ir čia yra tam tikrų sričių, į kurias privataus kapitalo fondai itin taikosi – nekilnojamasis turtas, telekomunikacijų bendrovės, IT sektorius.

Privataus kapitalo investicijos daromos reliatyviai trumpam laikotarpiui – planuojant „išėjimą“ iš įmonės po 3–8 metų. Dėl tokio savo pobūdžio privataus kapitalo fondai suaktyvina įmonių įsigijimų ir pardavimų rinką. Dažniausiai bendrovę įsigiję privataus kapitalo fondai ją restruktūrizuoja, pertvarko – parduoda nereikalingą turtą, atskiria nepagrindinius verslus, o gautas lėšas panaudoja įmonei įsigyti pasiskolintoms lėšoms grąžinti. Dažnai privataus kapitalo fondai kartu atsiveda samdytus specialistus, kurie prisideda prie įsigytos įmonės valdymo ir veiklos vystymo.

Viena iš svarbiausių privataus kapitalo fondų veiklos ypatybių ta, kad jie paprastai siekia realizuoti investicijas po kelerių metų. Pagrindiniai tokio bendrovės pardavimo būdai yra:

  • akcijų pardavimas esamiems akcininkams;
  • akcijų pardavimas strateginiam investuotojui (angl. trade sale);
  • akcijų pardavimas kitam privataus kapitalo fondui (angl. secondary sale – antrinis pardavimas, kuris šiuo metu rinkoje pasitaiko vis dažniau);
  • viešas bendrovės akcijų siūlymas (angl. Initial public offering).

Anksčiau privataus kapitalo fondai buvo prieinami tik labai turtingiems investuotojams. Tačiau padėtis pradėjo keistis atsiradus privataus kapitalo fondų fondams.

Nuorodos redaguoti