Referendumas dėl pilietybės išsaugojimo

Privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo (dar žinomas kaip referendumas dėl pilietybės išsaugojimo) – 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvoje vykęs referendumas, kurio metu buvo sprendžiamas Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimas, įteisinantis galimybę išsaugoti Lietuvos pilietybę, tapus kitos šalies piliečiu.[1] Referendumas įvyko (dalyvavo 53,16 % rinkėjų), tačiau pakeitimas nebuvo priimtas, kadangi pritrūko pritarimo: „už“ pasisakė 73,45 % dalyvavusiųjų, t. y. mažiau nei pusė visų piliečių.[2]

Referendumo biuletenio pavyzdys.

Nepaisant buvusių planų referendumą rengti dvi dienas (gegužės 12 ir 26 d.), po Konstitucinio teismo išaiškinimo, kad tai prieštarauja Konstitucijai, buvo priimtas sprendimas palikti tik gegužės 12 d.[3] Tą pačią gegužės 12 d. dieną vyko ir Prezidento rinkimų pirmasis turas bei referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo.

Referendume išvakarėse jame balsuoti buvo apsisprendę maždaug 2/3 Lietuvos piliečių.[4]

FormuluotėKeisti

Referendume buvo galima išreikšti pritarimą arba prieštaravimą tokiam teiginiui:[5]

  Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.

'

 

Kriterijus atitinkančios valstybėsKeisti

Šalys, kurių atveju pilietybės išsaugojimas būtų galimas, turėjo atitikti „europinės ir transatlantinės integracijos“ kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos pilietybės konstituciniame įstatyme. Pagal įstatymo projektą šiais kriterijais numatyta užsienio valstybės narystė Europos Sąjungoje, Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarime, NATO arba EBPO, su sąlyga, kad ji kartu nėra buvusios TSRS pagrindu sukurtų organizacijų (pvz. Nepriklausomų Valstybių Sandraugos, Eurazijos Ekonominės Sąjungos ar Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos) narė.[6] Referendumo metu buvo 43 šalys, atitinkančios minėtus kriterijus, tačiau ne visos iš jų buvo įteisinusios dvigubą pilietybę.[7]

 
Žalia - Lietuva

Mėlyna - valstybės, kurios pagal įstatymo projektą atitiktų europinės ir euroatlantinės integracijos kriterijus

Oranžinė - valstybės, kurios kriterijus atitiktų, tačiau pagal savo nacionalinius teisės aktus dvigubos pilietybės Lietuvos piliečiams nesuteiktų

Pilka - valstybės, kurios kriterijų neatitiktų
Valstybės, atitinkančios kriterijus Atitinkamas europinės ar transatlantinės integracijos kriterijus Regionas Pastabos
Albanija Narystė NATO Europa
Airija Narystė EBPO, ES Europa
Australija Narystė EBPO Australija
Austrija Narystė EBPO, ES Europa Šalyje dviguba pilietybė nėra įteisinta.[8]
Belgija Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Bulgarija Narystė ES, NATO Europa
Čekija Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Čilė Narystė EBPO Pietų Amerika Šalyje dviguba pilietybė suteikiama tik Ispanijos piliečiams.[9]
Danija Narystė EBPO, ES, NATO Europa, Šiaurės Amerika Įskaitant Farerų salas ir Grenlandiją.
Estija Narystė EBPO, ES, NATO Europa Šalyje dviguba pilietybė nėra įteisinta.[10]
Graikija Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Islandija Narystė EBPO, EEE, NATO Europa
Ispanija Narystė EBPO, ES, NATO Europa Šalyje dviguba pilietybė suteikiama tik tam tikrų Lotynų Amerikos valstybių, Andoros, Filipinų, Portugalijos ir Pusiaujo Gvinėjos piliečiams.[11]
Italija Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Izraelis Narystė EBPO Azija
Japonija Narystė EBPO Azija Šalyje dviguba pilietybė nėra įteisinta.[12]
Jungtinė Karalystė Narystė EBPO, ES, NATO Europa Įskaitant Gibraltarą.
Jungtinės Amerikos Valstijos Narystė EBPO, NATO Šiaurės Amerika
Juodkalnija Narystė NATO Europa
Kanada Narystė EBPO, NATO Šiaurės Amerika
Kipras Narystė ES Europa
Kroatija Narystė ES, NATO Europa Šalyje dviguba pilietybė nėra įteisinta.[13][14]
Latvija Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Lichtenšteinas Narystė EEE Europa Šalyje dviguba pilietybė leidžiama tik jei pirmoji pilietybė - Lichtenšteino (natūralizuoti gyventojai turi atsisakyti ankstesnės pilietybės).[15]
Liuksemburgas Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Lenkija Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Malta Narystė ES Europa
Meksika Narystė EBPO Šiaurės Amerika Dviguba pilietybė leidžiama, tačiau natūralizuotam piliečiui gavus Meksikos pilietybę, o vėliau tapus dar trečios šalies piliečiu, Meksikos pilietybė gali būti prarasta.[16]
Naujoji Zelandija Narystė EBPO Okeanija
Norvegija Narystė EBPO, EEE, NATO Europa Šalyje dviguba pilietybė nėra įteisinta, tačiau 2018 m. gruodį priimti teisės aktai numato, kad dviguba pilietybė gali būti imta leisti nuo 2020 m. ar vėliau.[17]
Nyderlandai Narystė EBPO, ES, NATO Europa Šalyje dviguba pilietybė nėra įteisinta, tačiau 2018 m. rudenį vyriausybė pranešė ketinanti svarstyti dvigubos pilietybės klausimą.[18]
Pietų Korėja Narystė EBPO Azija Šalyje dviguba pilietybė nėra įteisinta, išskyrus atskirus atvejus, pvz., vedybos su šalies piliečiu (tačiau tais atvejais reikia pasirašyti pasižadėjimą, kad būdamas Korėjoj asmuo nesinaudos užsieniečio statusu).[19][20]
Portugalija Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Prancūzija Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Rumunija Narystė ES, NATO Europa
Slovakija Narystė EBPO, ES, NATO Europa Šalyje dviguba pilietybė leidžiama, išskyrus atvejus kai turima Rusijos pilietybė (tai būtų aktualu Lietuvos piliečiams, kurie turėtų Rusijos pilietybę dėl išimčių, kurios taikomos ir dabar).[21][22][23] Taip yra dėl Čekoslovakijos susitarimo su TSRS 1981 m.[24]
Slovėnija Narystė EBPO, ES, NATO Europa Šalyje dviguba pilietybė nėra įteisinta.[25][26]
Suomija Narystė EBPO, ES Europa
Švedija Narystė EBPO, ES Europa
Šveicarija Narystė EBPO Europa
Turkija Narystė EBPO, NATO Azija, Europa
Vengrija Narystė EBPO, ES, NATO Europa
Vokietija Narystė EBPO, ES, NATO Europa

RezultataiKeisti

 
Balsų pasiskirstymas savivaldybėse, tamsesnė žalia reiškia didesnį procentą balsų už. Balsų už procentas svyruoja nuo 66,5 % Visagino sav. iki 76,89 % Pagėgių sav.

Referendume savo nuomonę išsakė 1 322 135 rinkėjai, kurie sudarė 53,16 % visų, turinčių balsavimo teisę. 1 294 068 (97,88 %) biuleteniai buvo galiojantys, iš kurių 73,92 % pritarė referendume keltam klausimui, o 26,08 % – nepritarė. Referendumas dėl pakankamo aktyvumo įvyko, bet dėl nepakankamo balsų už (referendume keltam klausimui turėjo pritarti daugiau nei pusė visų, turinčių balsavimo teisę), svarstomas klausimas nebuvo priimtas.[27]

ŠaltiniaiKeisti

 1. Referendumas dėl pilietybės išsaugojimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 2. 2019 m. gegužės 12 d. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. Rezultatai, VRK
 3. Pakeista dvigubos pilietybės referendumo data: vyks su pirmuoju prezidento rinkimų turu, 15min, 2019 m. kovo 10 d.
 4. Apklausa: du trečdaliai gyventojų ketina dalyvauti referendume dėl dvigubos pilietybės
 5. Koks tiksliai klausimas teikiamas spręsti referendumu?, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 6. Pilietybės konstitucinio įstatymo projektas, LR Seimas
 7. Arton's Guide to Dual Citizenship, Arton Capital
 8. https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/austria/
 9. https://www.multiplecitizenship.com/wscl/ws_CHILE.html
 10. http://www.vabaeestisona.com/index.php/news-in-english/9600-do-they-really-have-to-choose-estonian-citizenship-explained-in-detail.html
 11. https://www.dualcitizenship.com/free-consultation/spain.html
 12. https://www.japantimes.co.jp/community/2018/09/19/how-tos/japans-nationality-act-really-mean-dual-citizens/#.XMLC4mgzaUk
 13. https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/croatia/
 14. https://www.multiplecitizenship.com/wscl/ws_CROATIA.html
 15. https://www.dualcitizenship.com/countries/liechtenstein.html
 16. https://transferwise.com/gb/blog/dual-citizenship-mexico
 17. https://www.udi.no/en/important-messages/news-regarding-dual-citizenship/
 18. https://www.neweurope.eu/article/the-netherlands-moves-to-allow-dual-citizenship-2019/
 19. https://transferwise.com/gb/blog/how-to-get-citizenship-in-south-korea
 20. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171022000180
 21. https://www.mic.iom.sk/en/citizenship/conditions-for-granting-slovak-citizenship-naturalization.html
 22. https://spectator.sme.sk/c/20485820/faq-state-citizenship-of-the-slovak-republic.html#dual
 23. https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/slovakia/
 24. https://www.second-citizenship.org/second-citizenship/citizenship-of-the-slovak-republic/
 25. http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/citizenship/
 26. http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/DUNZ/Tujci/by_naturalisation.doc
 27. 2019 m. gegužės 12 d. privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. Rezultatai, VRK

NuorodosKeisti


Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai  
1920 | 1922 | 1923 | 1926 | 1936 | 1990 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2015 | 2016 | 2020
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai  
1919 | 1922 | 1926 | 1926 | 1931 | 1938 | 1993 | 1997–1998 | 2002–2003 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai  
1990 | 1995 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2015 (pakartotiniai) | 2019 | 2023
Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje  
2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Referendumai Lietuvoje  
1991 | 1992 m. gegužė | 1992 m. birželis | 1992 m. spalis | 1994 | 1996 m. spalis | 1996 m. lapkritis | 2003 | 2008 | 2012 | 2014 | 2019 (I) | 2019 (II)