Prienų rajono savivaldybės taryba 1997–2000 m.

Prienų rajono savivaldybės tarybaPrienų rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1997 m. kovo 23 d.

Rinkimai

redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
23 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 6622 14
5 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 1616 3
8 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1410 3
24 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 1722 3
14 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 804 2
3 Lietuvių tautininkų sąjunga 237 0

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Juozapas Jokubauskas TSLK 1
Dalytė Raslavičienė TSLK 2
Aloyzas Juocevičius TSLK 3
Alfonsas Andriuškevičius TSLK 4 iki 1997 m. rugsėjo 12 d.
Teresė Leonora Kalantienė TSLK 5
Alfonsas Kazimieras Senikas TSLK 6
Kęstutis Palionis TSLK 7
Aušra Tamošiūnienė TSLK 8
Algirdas Juozas Sakalauskas TSLK 9
Aldona Marija Matusevičiūtė TSLK 10
Sigitas Karsokas TSLK 11
Angelė Sidaravičienė TSLK 12
Kęstutis Mykolas Klizas TSLK 13
Stefanija Juodienė TSLK 14
Romas Malaškevičius TSLK 15 nuo 1997 m. rugsėjo 12 d.
Vytautas Maruškevičius LDDP 1
Algis Aliukevičius LDDP 2
Algimantas Šidlauskas LDDP 3
Pranas Morkūnas LKDP 1
Zigmantas Puišys LKDP 2
Mindaugas Petras Povilas Rubikas LKDP 3
Juozas Padvelskis LCS 1 iki 1998 m. gruodžio 3 d.
Arvydas Plančiūnas LCS 2
Algirdas Budrys LCS 3
Vytis Ragauskas LCS 4 nuo 1998 m. gruodžio 3 d.
Vytautas Paulauskas LSDP 1
Algirdas Jonas Giraitis LSDP 2

Rajono meru išrinktas Juozapas Jokubauskas, jo pavaduotoju Alfonsas Kazimieras Senikas. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Audrius Narvydas.

Nuorodos

redaguoti