Prūsų žemės teisynas

(Nukreipta iš puslapio Preußisches Allgemeines Landrecht)

Prūsų žemės teisynas (vok. Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten, ALR - Bendroji krašto teisė prūsiškoms valstybėms, Visuotinis Prūsijos žemių teisynas) - 1794 m. priimtas privatinės ir viešosios teisės sąvadas.

Istorija redaguoti

 
Samuel von Cocceji, Project des Corporis Juris Fridericiani, 1752

Priimtas valdant Friedrich II ir Friedrich Wilhelm II. Prūsų žemės teisyno projektą parengė teisėtyrininkai Carl Gottlieb Svarez (civilinė teisė) ir Ernst Ferdinand Klein (baudžiamoji teisė), darbamas vadovavo Prūsijos didysis kancleris Johann Heinrich von Carmer, paskirtas 1780 m. balandžio 14 d. kabinetiniu orderiu. Prūsų žemės teisynas buvo pirmoji ir vienintelė išsami, visa apimanti teisės sistematizacija Prūsijoje.

Visuotinis Prūsijos žemės teisynas turėjo kiekvienam suprantamai pateikti teisės normas. ALR pradžioje buvo parengtas kaip Bendrasis teisynas Prūsijos valstybėms („Allgemeines Gesetzbuch für die Preußischen Staaten“, AGB, 1792 m.). Tačiau Prūsų žemės teisynas po Prancūzijos revoliucijos įvykių perdirbtas, įtrauktos reakcionierių bei konservatyviųjų sluoksnių reikalautos normos, pašalinta daug prigimtinės teisės, laisvių nuostatų arba jos apribotos (pvz., gerovė kaip valstybės tikslas).

Visuotinis Prūsijos žemės teisynas reguliavo įvairius teisinius santykius iš šių teisės sričių: bendroji civilinė teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė, lenų teisė, luomų teisė, savivaldos teisė, valstybinė teisė, religijos teisė, policijos teisė, baudžiamoji ir bausmių vykdymo teisė. Prūsų žemės teisynas itin didelės apimties: jame iš viso per 19 000 nuostatų. Teisynas itin kazuistinis, juo siekta sureguliuoti kone kiekvieną gyvenimo atvejį (kazusą).

Literatūra redaguoti

  • Hans Hattenhauer (Hrsg.): Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten von 1794, 1970.
  • Reinhart Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart, Klett-Cotta 1987, ISBN 3-608-95483-X.

Nuorodos redaguoti