Pranas Straupas
Gimė 1843 m.
Kūlupėnai, dab. Kretingos raj.
Mirė 1882 m. balandžio 26 d. (~39 metai)
Kūlupėnai, dab. Kretingos raj.
Veikla kunigas, knygnešys
Alma mater Kauno kunigų seminarija

Pranas Straupas (~1843 m. Kūlupėnuose1882 m. balandžio 26 d. ten pat) – kunigas, knygnešys, platinęs draudžiamą spaudą Žemaičių vyskupijoje.

Biografija redaguoti

P. Straupas buvo kilęs iš laisvųjų valstiečių. Pradėjo mokytis Varnių kunigų seminarijoje, bet 1868 m. įšventintas į kunigus Kaune, kur buvo atkelta kunigų seminarija. 1868 m. rugpjūčio 5 d. atvyko dirbti vikaru į Salantus. Tuomet jau priklausė vyskupo Motiejaus Valančiaus lietuviškos spaudos leidimo ir platinimo slaptai organizacijai. Rūpinosi platinti spaudą savo ir gretimose parapijose. Draudžiamus leidinius iš Tilžės į Salantus jam atgabendavo knygnešiai. Tai buvo religinė literatūra, M. Valančiaus parengtos politinės brošiūros.

Caro žandarai, susekę M. Valančiaus organizacijos veiklą, kaip pas įtariamąjį padarė kratą. Radę įkalčių, žandarai areštavo ir 1871 m. sausio 6 d. atvežė į Vilnių tardymui. Kvočiamas kategoriškai neigė visus kaltinimus, nieko neišdavė. Vysk. M. Valančius mėgino užtarti P. Straupą, kreipdamasis pas Kauno gubernatorių M. Obolenskį, Vilniaus generalgubernatorių A. Potapovą, bet tai nepadėjo. 1871 m. buvo ištremtas neribotam laikui į Archangelsko guberniją. 1882 m. laikinai grįžo į Kauną. Kaip išprotėjęs buvo paguldytas į vietos ligoninę, tačiau greitai išsiųstas pas tėvus į Kūlupėnus. Mirė tėvų namuose.

Atminimo įamžinimas redaguoti

Nuorodos redaguoti