Pranas Pesys (1889 m. rugpjūčio 29 d. Aržuolupių k., Lukšių apylinkėje, Šakių raj.1960 m. Klyvelende, JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Muzikos mokėsi pas vargonininkus Sintautuose, Kudirkos Naumiestyje, vėliau – pas Joną Bendorių ir Brauną Marijampolėje. 1912 ir 1920 m. lankė Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune. Vargonininkavo Plokščiuose, Pajevonyse, Lukšiuose, nuo 1924 m. – Marijampolėje. Čia vadovavo parapijos ir pavasarinininkų chorams, kuriuos parengė 1930 m. visos Lietuvos dainų šventei Kaune (chorų varžybose laimėjo antrąją vietą) ir 1938 m. dainų šventei Klaipėdoje (57 dalyvių pavasarininkų ir bažnyčios jungtinis mišrusis choras).

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, vargonininkavo ir vadovavo lietuvių stovyklos chorui netoli Regensburgo. 1949 m. atvykęs į JAV, apsigyveno Klyvelende ir kurį laiką vadovavo „Dainos“ chorui, dažnai pavaduodavo parapijų vargonininkus.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.