Pranas Kazlauskas
kunigas
Gimė 1830 m.
Mirė 1865 m.(?)
Tomsko sritis, Sibiras
Tėvas Florijonas Kazlauskas
kunigas
Veikla kunigas, 1863 m. sukilimo dalyvis, Sibiro tremtinys
Parašas

Pranas Kazlauskas (lenk. Franciscus Kozlowski, rus. Пранцишкус Казловский, - (18301865 m. – Lietuvos kunigas, 1859-1863 m. Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas, 1863 m. sukilimo dalyvis, Sibiro tremtinys.

Biografija

redaguoti
 
kunigo Prano Kazlausko nuosprendis, kuriuo jis 1864 m. ištremtas į Sibirą, Lietuvos valstybės istorijos archyve saugoma Prano Kazlausko ir kt. 1863 m. sukilimo dalyvių byla, fondas 1248, apyrašas 2, byla Nr. 173, lapas 133.

Pranas Kazlauskas - gimė 1830 metais. Tėvas – Florijonas Kazlauskas.

1851 m. Pranas Kazlauskas buvo paskirtas (įšventintas) kunigu. Nuo 1859 m. paskirtas Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonu, buvo šios bažnyčios administratorius.

Pranui Kazlauskui klebonaujant Nemajūnų bažnyčioje, svarstyta, kaip pagerinti prastą bažnyčios pastato būklę, t. y. norėta pastatyti naują bažnyčią. 1862 m. patvirtintas mūrinės bažnyčios projektas ir bažnyčia po truputį pradėta mūryti.

1862 m. pab. - 1863 m. pradžioje kunigas Kazlauskas lankydavosi pas bajorą Adomą Bartuševičių Panemunio dvare, kur vyko paruošiamieji 1863 m. sukilimui veiksmai.

Kilus 1863 m. sukilimui, per 1863 m. šv. Velykas Nemajūnų bažnyčioje buvo giedamos patriotinės dainos. Dėl dalyvavimo 1863 m. sukilime prieš Nemajūnų bažnyčios kleboną Praną Kazlauską Trakų politinių tyrimų komisijoje buvo iškelta byla, kunigas buvo suimtas ir tardomas.

1863 m. lapkričio 27 d. kunigas Pranas Kazlauskas apkaltintas antivyriausybinio turinio, kviečiančių prisidėti prie sukilimo atsišaukimų platinimu taip pat valstiečių kurstymu prisidėti prie sukilimo. Tuo pačiu metu Pranas Kazlauskas atiduotas Karo lauko auditoriatui, kuriame buvo teisiami sukilėliai.

Tardomas, į klausimą, ar ką nors pats įtariantis kaip jį išdavusį, kunigas atsakęs, jog nieko neįtariantis.

1864 m. Karo lauko auditoriato nuosprendžiu 34 metų amžiaus Nemajūnų bažnyčios klebonas Pranas Kazlauskas nuteistas šešeriems metams katorgos darbų Sibire, iš jo atimtas dvasininko titulas, paskirta viso turimo turto konfiskacija.

Ištremtas į Sibirą 1864 metais.

Daugiau apie Prano Kazlausko likimą nieko nežinoma.

Literatūra

redaguoti
  • Dr. Irma Randakevičienė. „1863 m. sukilimas Trakų apskrityje ir politinių bylų tyrimai“. [1]