Pranas Juozas Žilinskas

Pranas Juozas Žilinskas
PJŽ.jpg
Gimė 1942 m. lapkričio 11 d. (78 metai)
Buenos Airės, Argentina
Tėvas Pranas Žilinskas
Motina Juzefa Žilinskienė
Sutuoktinis (-ė) dr. Vida Žilinskienė (g. 1942)
Vaikai Egidija (g. 1968), dr. Justinas Žilinskas (g. 1974)
Veikla fizikas
Sritis metrologija, fizikos terminologija, terminografija
Organizacijos Vilniaus universitetas
Alma mater Kauno technologijos universitetas
Žymūs apdovanojimai

LTSR Ministrų Tarybos premija (1987), Geriausias universiteto dėstytojas (2013), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimas už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo ir visuomenės kalbinio švietimo srityse (2016)

Pranas Juozas Žilinskas (g. 1942 m. lapkričio 11 d. Buenos Airėse, Argentina) – lietuvių fizikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius.

BiografijaKeisti

Gimė 1942 m. lapkričio 11 d. Buenos Airėse, Argentinoje, tarpukario Lietuvos emigrantų Prano ir Juzefos Žilinskų šeimoje[1]. Iki 1955 m. mokėsi Buenos Airėse Mariano Moreno vardo mokykloje Nr. 2. 1955 m. su tėvais atvyko į Lietuvą ir 1961 m. baigė Kauno A. Mickevičiaus vid. mokyklą[1]. 1961–1966 m. studijavo radijo inžineriją Kauno politechnikos institute ir dalyvavo Kauno politechnikos instituto dainų ir šokių ansamblyje „Nemunas“, 19691972 m. – Vilniaus universiteto aspirantūroje[2] (specialybė – matavimo technika). 1972 m. Kauno politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją „Holo efekto didelės varžos puslaidininkiuose matavimo aparatūros komplekso tyrimas“ (vadovai – Aloyzas Sakalas ir Jurgis Viščakas), o 1994 m. (jau Kauno technologijos universitete – KTU) – habilituoto technologijos mokslų daktaro (elektros ir elektronikos inžinerijos krypties) disertaciją „Elektroninių ir optoelektroninių keitiklių projektavimo principai“[3].

Nuo 1966 m. Vilniaus universitete (VU) dirba mokslinį ir pedagoginį darbą[1]. Nuo 1988 m. – docentas, nuo 1996 m. – VU Fizikos fakulteto Kietojo kūno elektronikos katedros profesorius[4][5]. Nuo 2014 m. VU senatas suteikė afiliuotojo profesoriaus vardą.

Buvo mokslinio žurnalo „Matavimai“ (KTU Metrologijos institutas, ISSN 1392–1223) redakcijos kolegijos narys[6].

Žmona Vida Žilinskienė (humanitarinių mokslų daktarė, docentė), Mykolo Romerio universitetas, vaikai: dukra Egidija (finansų magistrė), sūnus Justinas Žilinskas (socialinių mokslų daktaras (HP), Mykolo Romerio universiteto profesorius)[2], rašytojas.

Mokslinė veiklaKeisti

Mokslinės veiklos kryptys – elektroniniai ir optoelektroniniai keitikliai, matavimo technika, metrologija[4], fizikos terminologija, terminografija. Virš 70 mokslinių straipsnių ir 29 išradimų (TSRS) autorius.

BibliografijaKeisti

    Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.

Mokslinės publikacijosKeisti

 • Жилинскас П.-Ю. П. Зависимость напряжения пульсаций, максимального тока через транзисторный ключ и индуктивности дросселя демодулятора от типа модулятора в импульсном стабилизаторе напряжения. Радиоэлектроника. Каунас. 1969, т. 5, с. 181–195.
 • Жилинскас П.-Ю. П., Сакалас А. П. Транзисторный импульсный стабилизатор повышенного выходного напряжения. Электричество. 1970, № 3, с. 41-43.
 • Жилинскас П.-Ю. П. , Сакалас А. П. Измерение эффекта Холла в высокоомных образцах. Приборы и техника эксперимента. 1972, № 3, с. 238–241.
 • С. Ю. Армалис, П.-Ю. П. Жилинскас, А. Л. Левинскас. Исключение падения напряжения при импульсных измерениях электродной поляризации. Электрохимия. 1976, т. 12, № 7, с. 1108–1110.
 • Жилинскас П.-Ю. П., Лазовский Т. Л. Электрометрический усилитель напряжения. Приборы и техника эксперимента. 1977, № 3, c. 134.
 • Жилинскас П.-Ю. П., Лазовский Т. Л., Путримас А. А. Статический электрометр повышенного быстродействия. Радиоэлектроника: Научные труды высших учебных заведений Литовской республики. 1984, т. 20, № 1., с. 131–136.
 • Жилинскас П.-Ю. П. Метрологические характеристики бесконтактных измерителей периметра. Зрительные системы: Материалы Всесоюзного симпозиума Зрение организмов и роботов. Вильнюс., 1987, c. 326–337.
 • Близникас З. И., Брейве К. А., Жемайтис Т. З., Жилинскас П.-Ю. П. Компенсация перекрестных искажений в матричных фотоэлектрических преобразователях. Радиотехника. 1987, № 7, с. 107–109.
 • Вашкевичене А. И., Жилинскас П.-Ю. П. Расчет характеристики преобразователей теневых изображений. Радиоэлектроника: Научные труды высших учебных заведений Литовской республики. 1990, т. 26, № 2, с. 72-82.
 • Zhilinskas P. Y. Determination of the distribution of electrical resistance by reconstructive tomography. Technical Physics. 1994, vol. 39, no. 2, p. 161–167.
 • Adomėnas P., Žilinskas P. J. Skystųjų kristalų moduliatoriaus optiniams ženklams formuoti elektrofotografinių sluoksnių paviršiuje dinaminės savybės. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. 1995, Nr. 3, p. 50-52.
 • Bliznikas Z., Breivė K., Žilinskas P. J. Daugiaelemenčių fotoelektrinių keitiklių modifikavimo būdai. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. 1995, Nr. 3, p. 18– 21.
 • Valiukėnas V., Žilinskas P. J. Dėl kai kurių metrologijos terminų. Terminologija. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. 1997, Nr. 4, p. 48- 55.
 • Valiukėnas V., Žilinskas P. J. Dėl pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų. Matavimai. Kaunas: Technologija. 1997, Nr. 2(5), p. 42-45.
 • Žilinskas P. J. Atraminis ar pamatinis etalonas? Gimtoji kalba. 1997, Nr. 3, p. 14.
 • Bliznikas Z., Žilinskas P. J. Šviesos ir jai giminiškos spinduliuotės metrologijos ir etalonų problemos Lietuvoje. Matavimai. Kaunas: Technologija. 1998, 3(8), p. 13-16.
 • Montrimas E., Žilinskas P. J. Jonizuojančiosios spinduliuotės etalonų problemos Lietuvoje. Matavimai. Kaunas: Technologija. 1998, 2(7), p. 11-17.
 • E. Montrimas and P. J. Žilinskas. Metrology and measurement standards of ionizing radiation in Lithuania. Environmental and Chemical Physics. Vilnius. 1999, vol. 21, no 1, p. 57-65.
 • Lozovski T., Žilinskas P. J.. Plonų dielektrinių sluoksnių parametrų matavimas veikiant juos jonais. Matavimai. Kaunas: Technologija. 2001, Nr. 4 (20), p. 10-16.
 • Valiukėnas V., Žilinskas P. J. Profesinė rašto kalba ir tarptautinė vienetų sistema SI. Profesinė kalba: teorija ir praktika. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2002, p. 69-74.
 • Valiukėnas V., Žilinskas P. J., Žilinskienė V. Teisinė metrologija ir pagrindiniai jos terminai. Profesinė kalba: teorija ir praktika. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, p. 75-82.
 • Žilinskas P. J., Storasta J., Jašinskaitė R. Holo efektas taikymas puslaidininkinių medžiagų parametrams matuoti ir metrologijoje. Matavimai. Kaunas: Technologija. 2002, Nr. 4 (24), p. 17-22.
 • Valiukėnas V., Žilinskas P. J. Metrologijos terminai analizinėje chemijoje. Neorganinių junginių chemija ir technologija. Kaunas: Technologija, 2004, p. 122–127.
 • Žilinskas P. J., Montrimas E., Lozovski T. Measurement of dielectric layer parameters by the method of periodic charging of the layer surface. Technical physics. 2006 October, vol. 51, No 10, Pleades Publishing Inc. (USA) Springer Science.
 • Žilinskas P. J., Lozovski T., Jurkšus J., Electrostatic properties and characterization of specific polymeric materials for building purposes. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas. 2010, vol. 16, no. 1. p. 57-62.
 • R. Rinkunas, P.J. Zhilinskas, R. Purlys, S. Kuskevicius. Investigation of layers’ sheet resistance using the spread of mobile charge carriers. Journal of Electrostatics. Elsevier B.V. 2012, no 70. 419–427.
 • Žilinskas, Pranas Juozas, Lozovski, Tadeuš, Jurkšus, Justinas. Electrostatic properties and characterization of textile Materials Affected by Ion Flux. Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. 2013, vol. 19, no. 1.  ISSN 1392–1320 p. 61-66.
 • Tadeuš Lozovski, Pranas Juozas Žilinskas, Ringaudas Rinkūnas, Robertas Maldžius. Electrostatic properties and characterization of two-layer paper sheets. Journal of Electrostatics. Elsevier , Vol. 77, October 2015, p. 51–57.
 • Julionas Kaladė, Ringaudas Rinkūnas, Romaldas Purlys, Pranas Juozas Žilinskas, Tadeus Lozovski, Andrius Poškus. The Dynamics of the Electric Field Distribution in the Surface of Insulating Film Irradiated by Air Ions. Materials Science = Medžiagotyra. 2016, Vol. 22, no. 1 p. 126–131. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7132[7]

ŽodynaiKeisti

 • Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. „Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas“. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. – 93 p. ISBN 5-420-01422-x (2-as leidimas – 1998, ISBN 5-420-01448-3)
 • Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. „Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas“ (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. – 1163 p. ISBN 5-420-01568-4 (2009 – CD versija, ISBN 978-5-420-01650-3)
 • Vilius Palenskis, Vytautas Valiukėnas, Valerijonas Žalkauskas, Pranas Juozas Žilinskas. „Fizikos terminų žodynas“ (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. – 1631 p. ISBN 978-5-420-01624-4 (elektroninė (ne galutinė) versija – www.ff.vu.lt/ftz)
 • Angelė Kaulakienė, Jonas Matukas, Vilius Palenskis, Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. „Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių žodynas“. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. – 672 p. ISBN 978-5-420-01738-8

Mokomosios knygosKeisti

 • Pranas Juozas Žilinskas. „Elektrinių virpesių laboratoriniai darbai“. Vilnius: Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1984. – 90 p.:iliustr
 • Pranas Juozas Žilinskas. „Mikroelektronikos grandinių laboratoriniai darbai“. Vilnius: Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1988. – 86 p.:iliustr.
 • Pranas Juozas Žilinskas. „Techninė grafika“. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1996. – 67 p.:iliustr. ISBN 9986-19-164-5
 • Pranas Juozas Žilinskas. „Patarimai ruošiantiems rašto darbus“. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2000. – 155 p.:iliustr. ISBN 9986-19-365-6 (2-as leidimas – 2001, 3-as – 2003)
 • Pranas Juozas Žilinskas. „Netiesinių elektrinių grandinių virpesiai“. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – 153 p.:iliustr. ISBN 9986-19-662-0
 • Pranas Juozas Žilinskas. „Radijo bangos“. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 64 p.:iliustr. ISBN 978-609-459-1662-2
 • Pranas Juozas Žilinskas. „Rašto darbai: Ką būtina žinoti rengiant tiksliųjų mokslų rašto darbą“. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, 188 p. ISBN 978-609-459-597-4

VertimaiKeisti

 • Stefania De Curtis, Julián Fernández Ferrer. „Fizika“. Kaunas: „Šviesa“, 2000. – 93 p.:iliustr. ISBN 5430-027-99-5 (iš italų k.)
 • Sonia FERNÁNDEZ-VIDAL. „Niko kelionė per laiką ir erdvę“. Vilnius: „Tyto Alba“, 2014. – 212 p. ISBN 978-609-466-054-2 (iš ispanų k.)

KnygaKeisti

 • Kupiškėnai – Patagonijos kolonistai : [dokumentinė apybraiža] / Pranas Juozas Žilinskas. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017. – 196 p. : iliustr. ISBN 978-609-447-239-8 (anotacija ispanų k.)

MemuaristikaKeisti

 • Pranas Juozas Žilinskas. Kupiškėnas – sukilėlis, pirmasis Argentinos miesto Sarmiento gyventojas. // „Kupiškis: kultūra ir istorija“. 2010, Nr. 8, p. 48-52. ISSN 1648-942X
 • Pranas Juozas Žilinskas. Kupiškėnai – Patagonijos kolonistai // „Kupiškis: kultūra ir istorija“. 2011, Nr. 9, p. 44-48. ISSN 1648-942X
 • Pranas Juozas Žilinskas. Dar kartą apie Šlapelius patagonijoje. // „Kupiškis: kultūra ir istorija“. 2012, Nr. 10, p. 37-41. ISSN 1648-942X
 • Pranas Juozas Žilinskas. Gimiau Argentinoje... // „Kupiškis: kultūra ir istorija“. 2018, Nr. 16, p. 107-114. ISSN 1648-942X
 • Pranas Juozas Žilinskas. Kelionė į Lietuvą // „Kupiškis: kultūra ir istorija“. 2019, Nr. 17, p. 102-107. ISSN 1648-942X

ĮvertinimasKeisti

 • 1987 m. – LTSR Ministrų Tarybos premija už darbą „Supergreitų GaAs puslaidininkinių prietaisų sukūrimas taikant joninę-plazminę technologiją“[8]
 • 2013 m. – Geriausias Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dėstytojas.[9]
 • 2016 m. – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimas už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo ir visuomenės kalbinio švietimo srityse.[10]

ŠaltiniaiKeisti