Pranas Dūmanas (1924 m. vasario 24 d. Daukniškių k., Panevėžio r.1989 m. spalio 23 d. Anykščiuose) – vargonininkas, chorvedys ir pedagogas.

Biografija

redaguoti

Išmokęs vargonuoti, 19451948 m. vargonininkavo Kupreliškio (Biržų r.) bažnyčioje, 19481953 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje (dėst. M. Karka), lankė bendrojo lavinimo vakarinę mokyklą, vargonininkavo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje, vadovavo Panevėžio mėsos kombinato ir amatų mokyklos chorams. 19531960 m. dėstė muziką ir dainavimą Vabalninko vidurinėje mokykloje, vadovavo moksleivių, kultūros namų ir žemės ūkio mokyklos mišriesiems chorams. 19601986 m. muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorų, vokalinių bei instrumentinių ansamblių vadovas Anykščių J. Biliūno vidurinėje mokykloje. Nuo 1960 m. ilgą laiką jis taip pat dirbo Anykščių vaikų muzikos mokykloje mokytoju, buvo vienas iš pirmųjų šios mokyklos pedagogų.[1] Vaikų choras parengtas šešioms respublikinėms dainų šventėms – 1964 ir 1977 m. moksleivių respublikinių dainų švenčių laureatas, o vyresniųjų klasių mergaičių choras 1967 m. respublikiniame moksleivių festivalyje laimėjo antrąją vietą. Vyresniųjų klasių moksleivių mišrusis choras 1969 m. respublikinės moksleivių dainų šventės konkurse pelnė antrąją vietą, o 1977 m. analogiškoje dainų šventėje pirmąją. Pirmąsias ir kitas prizines vietas choras laimėjo 1976, 1979 ir 1983 m. respublikinėse mokyklų chorų varžybose. Choras turėjo sudėtingesnį repertuarą, surengė nemaža koncertų, lankėsi Latvijoje.

P. Dūmanas nuolat vadovavo moksleivių skudučių ir vokaliniams ansambliams, su kuriais irgi konkursuose pelnė pirmųjų ir kitų prizinių vietų. Keletą metų pedagogas vadovavo Anykščių rajoninių kultūros namų mišriajam chorui ir kitiems meno mėgėjų kolektyvams. 19861989 m. mokytojavo Skiemonių ir Dabužių K. Sirvydo mokyklose, vadovavo vokaliniams ir skudučių ansambliams. Buvo Anykščių rajono dainų švenčių vyr. dirigentas ir muzikos mokymo metodinės komisijos pirmininkas, respublikinių dainų švenčių konsultantas, 1969 m. jis apdovanotas Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu.

Šaltiniai

redaguoti


Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.