Pradalgės – iliustruotas trimėnesinis poezijos laikraštis, leistas 19341935 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido ir redagavo Bernardas Brazdžionis. Spausdino M. Adomavičiaus spaustuvė Kaune. Išėjo 4 numeriai.

Spausdino poeziją kritikos straipsnius, recenzijas, apžvalgas. Almanacho pobūdžio leidinyje spausdinosi Stasys Anglickis, Benediktas Babrauskas, Jurgis Baltrušaitis, Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Mykolas Linkevičius, Vincas Mykolaitis-Putinas, Henrikas Radauskas, Vytautas Sirijos Gira, Balys Sruoga, Gražina Tulauskaitė, Antanas Vaičiulaitis ir kiti. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 398 psl.

Nuorodos redaguoti