Prūsijos piliakalniai

Prūsijos piliakalniaipiliakalniai (vok. Wallburg) senovės prūsų gyventoje teritorijoje, tai – dabartinės Lietuvos Respublikos Klaipėdos kraštas, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis bei Lenkijos Respublikos Pamario vaivadija, Varmijos Mozūrų vaivadija ir Palenkės vaivadijos vakarinė dalis.

Vieni pirmųjų Prūsijos archeologijos paminklus tyrė J. Guise, Augustas Henigas, Otas Tišleris, Georgas Bujakas, Johanas Heidekas, H. Beningkas, kai kurie dvarininkai savo žemėse. Tačiau daugumą jų domino kapinynai ir pilkapynai. 1880-1921 m. Prūsijos piliakalnius tyrė Karaliaučiaus universiteto profesorius ir ilgalaikis rektorius Adalbertas Becenbergeris, kuris organizavo Prūsijos ir Mažosios Lietuvos archeologinių paminklų tyrinėjimus, su kitais dalyvavo daugiau kaip 120 archeologinių ekspedicijų. Daugiausia, daugiau, kaip 20 archeologinių paminklų ištyrė Sembos pusiasalyje, daugiau kaip 30 – Klaipėdos, Šilutės ir Tilžės apskrityse. Paskelbė tyrimų ataskaitų, kurios neprarado svarbos, nes dauguma archeologinių paminklų sunaikinta. Tyrimų duomenis derino su etnografijos, tautosakos ir kalbotyros duomenimis.[1]

XX a. pirmoje pusėje Prūsijos archeologijos paminklus tyrė Karlas Štadis, Frydrichas Peiseris, Karlas Engelis, Vilhelmas Gertė. Po Antrojo pasaulinio karo žvalgomuosius archeologinius tyrimus Kaliningrado srityje vykdė Frida Gurevič, V. Timofejevas, Vladimiras Kulakovas, Lietuvos archeologai.

Lokalizacija

redaguoti

Prūsijos piliakalnių vietas nustatė [2] vokiečių pedagogas, archeologas, Rytų Prūsijos archeologijos paminklų inspektorius Emilis Holakas, kuris kartu su A. Becenbergeriu, o nuo 1890 m. vykdydamas savarankiškus archeologinius kasinėjimus, ištyrė apie 60 archeologinių paminklų Sembos pusiasalyje ir Prūsijos pietinėje dalyje. Jis sudarė pirmąjį Rytų Prūsijos proistorės apžvalginį žemėlapį su komentarais (Erläuterung zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen 1908 m.) Jame pateikta archeologinė apžvalga, išsamūs archeologinių paminklų aprašai su paaiškinimais. Medžiaga sugrupuota pagal akmens, bronzos, geležies amžius. Šis veikalas laikomas pirmuoju Rytų Prūsijos archeologijos vadovėliu.[3]

Nemažai medžiagos apie Prūsijos fortifikacinę sistemą pateikė Adolfas Beticheris, kuris Karaliaučiuje 1891-1898 m. išleido 8 tomų veikalą „Rytprūsių provincijos statybos ir meno paminklai“, jo t. 1-7 gausiai iliustruoti.[4] 1899 Vilhelmas Šimelpfenigis parengė 9 tomą - „Vardų ir vietovardžių rodyklė“. Leidinys turi didele išliekamąją vertę - beveik visi jame aprašyti Prūsijos bei Mažosios Lietuvos architektūros ir meno paminklai per karus ir sovietmečiu sunaikinti.[5]

Prūsijos piliakalniai

redaguoti
Vokiškas pavadinimas Lietuviškas pavadinimas
Regierungsbezirk Gumbinnen Gumbinės apygarda
Landkreis Marggrabowa Alėckos apskritis
Mierunisken Mieruniškių piliakalnis
Polomnen
Stabbenort 2 piliakalniai
Wenslöwen Venslovų piliakalnis
Der Zamsüsko
Landkreis Darkehmen Darkiemio apskritis
Balethen Balėtų piliakalnis
Butzkelunen Buckeliūnų piliakalnis
Darkehmen Darkiemio piliakalnis
Kamandten Kamantų piliakalnis
Osznagorren Ožnagirių piliakalnis
Pillkalen Pilkalnio piliakalnis (Darkiemis)
Gr. Sobrost
Landkreis Goldap Geldapės apskritis
Adlesfelde
Goldap Geldapės piliakalnis
Kl. Gudehlen Mažųjų Gudelių piliakalnis
Pellkawen Pelkavių piliakalnis
Pietraschen Petraičių piliakalnis
Szittkehmen Žydkiemio piliakalnis
Texeln Tekselno piliakalnis
Kl. Wronken Mažųjų Vronkų piliakalnis
Landkreis Gumbinen Gumbinės apskritis
Aweningken Avininkų piliakalnis
Gaudischkehmen Gaudiškiemio piliakalnis
Juditschen Judyčių piliakalnis
Kieselkehmen Kisielkiemio piliakalniai – 2 piliakalniai
Nemmersdorf Nemersdorfo piliakalnis
Nestonkehmen Nestonkiemio piliakalnis
Plicken Plikių piliakalnis
Schorschienen Širšynų piliakalnis
Stanaitschen Stanaičių piliakalnis
Landkreis Insterburg Įsruties apskritis
Abschruten Abšrutų piliakalnis
Gr. Auxkalen Didžiųjų Auksakalių piliakalnis
Georgenburg Georgenburgas
Kraupischkehmen Kraupiškiemio piliakalnis
Saalau Saluvos piliakalnis
Schlosberg Vorwerk (Norkitten) Norkyčių piliakalnis
Tamowischken Tamoviškių piliakalnis
Landkreis Pillkallen Pilkalnio apskritis
Alxnupönen Alksniupėnų piliakalnis
Egleninken Eglininkų piliakalnis
Jogschen Jokšų piliakalnis
Der Mazuiken Blocksberg Uszproduppen Mažuikų piliakalnis
Pillkallen Pilkalnio piliakalnis
Landkreis Ragnit Ragainės apskritis
Der Kaukarus Karlsberg Kaukarų piliakalnis
Kraupischken Kraupiškių piliakalnis
Paskalwen Paskalvių piliakalnis
Ragnit Ragainės piliakalnis
Sassupänen Zasupėnų piliakalnis
Szilen Šilių piliakalnis
Tussainen Tusainių piliakalnis
Wischwill Bišpilio piliakalnis
Landkreis Stalupönen Stalupėnų apskritis
Gallkehmen Galkiemio piliakalnis
Gudellen Gudelių piliakalnis (Stalupėnai)
Kattenau Katinavos piliakalnis
Pillupönen Pilupėnų piliakalnis
Gr. Schwentischken Šventiškių piliakalnis
Wertinlauken Vertinlaukio piliakalnis
Landkreis Heidekrug Šilokarčemos apskritis
Augstumallen Aukštumalos piliakalnis
Eidaten Eidaičių piliakalnis
Jugnaten Juknaičiai
Karklensche Wiesen Karklininkų piliakalnis
Kinten Kintų piliakalnis
Landkreis Tilsit Tilžės apskritis
Absteinen Oplankys, Šereitlaukio II piliakalnis
Ackmonischken Akmeniškių piliakalnis
Birschtonischken Birštoniškių piliakalnis
Coadjuthen Katyčių piliakalnis
Greyzönen Greižėnai
Picktupönen Piktupėnai
Der Rombinus Rambyno kalnas
Trakseden (Der Scharkaberg) Trakininkai, Šakininkai
Wartulischken Vartūliškių piliakalnis
Regierungsbezirk Königsberg Karaliaučiaus apygarda
Landkreis Braunsberg Braunsbergo apskritis
Burg Orneta Ornetos piliakalnis
Drewsdorf
Grunberger
Huntenberg
Karschau Karšuvos piliakalnis
Mehlsack 3 piliakalniai
Der Panterberg
Pexthunen
Plauten Plautų piliakalnis
Rautenberg
Schafsberg 2 piliakalniai
Willenberg
Wormditt
Landkreis Bartenstein Bartuvos apskritis
Ardappen
Bartenstein Bartuvos piliakalnis
Cremitten Kremyčių piliakalnis
Domnau Dumnavos piliakalnis
Drengfursthof
Freudenberg
Galbuhnen Galbūnų piliakalniai – 2 piliakalniai
Gallingen
Hinzenhof
Honigbaum
Kipitten
Kopkes
Kl. Kürten Kertų piliakalnis
Lamgarben Lamgarbių piliakalniai – 2 piliakalniai
Landgyen
Langheim
Gr. Neuhof 2 piliakalniai
Pohiebels
Pöhnen Ponų piliakalnis
Prandkack
Prömbock 2 piliakalniai
Pülz Widrinnen
Queden
Rastenburgsfelde
Rodehlen
Rückgarben
Gr. Sausgarten Sausgartų piliakalnis
Schippenbeil
Söllen Sėlių piliakalnis
Sonnenburg
Unter Pleknen Pleknių piliakalnis
Wanagtten Vanagyčių piliakalnis
Waplauken Vaplaukių piliakalnis
Wendehnen Vendėnų piliakalnis
Wohnsdorf
Wolfshagen
Landkreis Gerdauen Girdavos apskritis
Kl. Bajohren Mažųjų Baronų piliakalnis
Gerdauen Girdavos piliakalnis
Laggarben Lagarbių piliakalnis
Moltheinen
Nordenburg
Posegnick
Raudischken Raudiškių piliakalnis
Landkreis Heilsberg Heilsbergo apskritis
Glottau
Heilsberg 3 piliakalniai
Ober Kapkeim Kapkaimio piliakalnis
Kilewitten Kilvyčių piliakalnis
Knipstener Zinswald
Kobeln
Lemitten Lemyčių piliakalnis
Regerteln
Schwuben
Sperwatten Spervaičių piliakalnis
Landkreis Kreuzburg Ylavos apskritis
Eichhorn
Preußisch Eylau Ylavos piliakalnis
Fabiansfelde
Globuhnen Globūnų piliakalnis
Grundfeld
Grünhöfchen
Grünwalde
Kreuzburg
Moriten Moryčių piliakalnis
Pilzen
Schlauthienen Šlautynų piliakalnis
Wolla
Worienen Vorėnų piliakalnis
Landkreis Königsberg Karaliaučiaus apskritis
Beydritten Quednau Kvėdenavos piliakalnis
Blediau
Gallgarben Galgarbių piliakalnis
Jerusalem
Lapsau
Limken
Neuhausen
Powunden Pavandenės piliakalnis
Kirch Schaaken Šakų piliakalnis
Schulstein
Steinbeckeiten
Stigehnen Stigėnų piliakalnis
Trömpau
Wesselshöfen
Landkreis Memel Klaipėdos apskritis
Andullen Andulių piliakalnis
Zarten Cartų piliakalnis, Valėnų piliakalnis
Czutellen Čiūteliai
Dawillen Dovilų piliakalnis
Deegeln Degliai
Eglischken Egliškių piliakalnis
Ekitten Eketės piliakalnis
Gibischken Martin Gibiškių piliakalnis
Kallnischken Kalniškių piliakalnis
Kunzen Lans Kuncų piliakalnis
Leistin Jakob Laistų piliakalnis
Lilischken Liliškių piliakalnis
Masuren Jakob Jakų piliakalnis
Oberhof Tauralaukis
Purmallen Purmalių piliakalnis
Tauerlauken Tauralaukio piliakalnis
Landkreis Labiau Labguvos apskritis
Caymen Kaimės pilis
Pöpeln Balance
Landkreis Mohrungen Saalfeld Morungeno apskritis
Althof
Altstadt
Banners
Bürgershöfen
Alt Christburg
Heiligenwulde
Preußisch Holland
Jäskedorf
Köszen
Kragen Krug
Der Miggenwarn
Miswalde
Petersdorf
Preusosch Mark
Prohnen
Rudolfsmühle
Saalfeld
Schwalgendorf
Stollen
Talpitten Talpyčių piliakalnis
Taulen
Der grosser Wunde
Landkreis Heiligenbeil Šventapilės apskritis
Balga Balgos pilis
Brandenburg Brandenburgo pilis
Heidenhof
Heiligenbeil Šventapilės piliakalnis
Der Lateinerberg Grünwalde
Partheinen Partėnų piliakalnis
Patranken-Perwitten Pervyčių piliakalnis
Rauschnick Riaušininkų piliakalnis
Rosenhof
Samenstuhl
Der Schneckenberg
Schrangenberg Ritterthal
Warningkeim Varninkų piliakalnis
Landkreis Wehlau Vėluvos apskritis
Allenberg
Dettmitten
Keylau Gr. Kailiavos piliakalnis
Kuglacken
Langendorf
Lischkau Liškavos piliakalnis
Nuhr Nuro piliakalnis
Pelehnen Pelenių piliakalnis
Potawern
Gr. Scheuse
Trimmau Trimavos piliakalnis
Landkreis Fischausen Žuvininkų apskritis
Crammau Kramavos piliakalnis
Ellerhaus Elerhauzo piliakalnis
Galltgarben Galtgarbių piliakalnis
Girmau Girmavos piliakalniai
Herrenwalde Herenvaldės piliakalnis
Lochstädt Laukstyčių pilis
Medenau Medinava
Rossitten Rasytė
Regierungsbezirk Allenstein Alnaštyno apygarda
Landkreis Allenstein Alnaštyno apskritis
Alle Alnos piliakalniai– 2 piliakalniai prie upės
Bergfriede
Braunswalde Rudgiriu piliakalnis
Dietrichswalde
Hirschberg Elniakalnio piliakalnis
Jonkendorf
Kirmass
Gr. Maraunen
Kl. Pissa Pisos piliakalnis
Süsenthal
Trautzig
Wartenburg
Schoenbork Šimbarkas
Landkreis Johannisburg Johanisburgo apskritis
Biala
Eckersberg
Quicka
Kl. Rogallen
Teufels
Tuchlinen
Wyskakrug
Landkreis Lötzen Lėciaus apskritis
Deyguhnen
Jecziorken
Gr. Koschuchen Kašučių piliakalnis
Lötzen Lėcius – 3 piliakalniai ežere
Orlen
Rhein Ryno piliakalnis
Skoppen Skopų piliakalnis
Staschwinnen
Strzelzen
Kl. Stürlack
Szyballen Žybalų piliakalnis
Landkreis Lyck Luko apskritis
Baitkowen
Bogatien
Buczken Bučkų piliakalniai – 2 piliakalniai
Gorczytzen
Gorlowken
Henkussen
Krzywen Kryvių piliakalnis
Leegen
Neu-Jucha
Kl. Parlösen
Skomandburg Skomantų piliakalnis
Stradaunen
Werder
Wlersbowen
Landkreis Neidenburg Neidenburgo apskritis
Gr. Gardienen
Jedwabno
Gr. Lensk
Malschöwen
Niederhof
Thurau
Landkreis Passenheim Ortelsburgo apskritis
Calben see
Johannisthal
Landkreis Osterode Osterodės apskritis
Altstadt
Bergfriede 2 piliakalniai
Döhringen
Domkau
Gr. Eilingsee
Kl. Gröben
Hassenberg
Heeselicht
Der Hexenberg
Leschaken
Lichteinen
Seubersdorf 2 piliakalniai
Thyrau
Waldau Valduvos piliakalnis
Landkreis Bischofstein Rešliaus apskritis
Bischofstein
Frankenau
Lekitten Lekyčių piliakalnis
Kl. Otern
Rösel Rešliaus piliakalnis
Landkreis Sensburg Zensburgo apskritis
Bosemb
Burschowen
Eichmedlen
Janowen
Langenbrück
Lasken
Milucken
Kl. Muitz
Nikolaiken Mikolaikų piliakalnis
Ribben
Seehesten
Sensburg
Sonntag
Sorquiten
Alt Utka
Weissenburg
Landkreis Angerburg Unguros apskritis
Engelstein 2 piliakalniai
Perlswalde
Schanzberg
Schlassen

Šaltiniai

redaguoti
  1. Algirdas Sabaliauskas, Linas TamulynasPrūsijos piliakalniai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 137 psl.
  2. Vorgeschichtliche Übersichtskarte von Ostpreußen. Im Auftrage des ostpreusisschen Provinzial-Verbandes entworfen und gezeichnet von Emil Hollack. (1908, Maßstab 1:300 000) Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Emilio Holako Prūsijos piliakalnių žemėlapis be Sembos)
  3. Valdemaras ŠimėnasPrūsijos piliakalniai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VII (Gorkai-Imermanas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 620 psl.
  4. Rytprūsių provincijos statybos ir meno paminklai (Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen): t. 1 Semba, t. 2 - Notanga, t. 3 - Aukštutinė Prūsija, t. 4 - Varmė, t. 5 - Lietuva, t. 6 - Mozūrija, t. 7 - Karaliaučius, t. 8 - papildymai.
  5. Vytautas RaudeliūnasPrūsijos piliakalniai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 395 psl.