Prūsų Lietuvos savaitraštis

Prūsų Lietuvos savaitraštis – iliustruotas Prūsų lietuvių jaunimo savaitraštis, ėjęs 1913 m. gruodžio 5 d. – 1914 m. rugpjūčio mėn. Tilžėje.

Istorija redaguoti

Leido draugija „Spauda“, jo pirmtakas – „Lietuviškai vokiškas savaitraštis“. Spausdino spaustuvė „Lituania“ Tilžėje. Išėjo 32 numeriai.

Svarstė jaunimo švietimo, kultūros, dorovinio ugdymo, lietuvybės išsaugojimo klausimus, spausdino Donelaičio, Maironio, Krėvės kūrinius, kultūrinio gyvenimo apžvalgas.

Bendradarbiavo M. Gudaitis, Gustavas Juozupaitis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Vydūnas ir kt.

Redagavo Marta Augusta Raišukytė. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 405 psl.

Nuorodos redaguoti