Povilas Gabalis (g. 1934 m. balandžio 5 d. Dauginių kaime) – choro dirigentas ir pedagogas.

Biografija redaguoti

Baigęs Raudėnų septynmetę mokyklą, 19501954 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (dėst. Klemensas Griauzdė ir Juozas Karosas). Mokydamasis vadovavo Klaipėdos rajoninės sviesto – sūrių bazės mišriajam chorui ir „Aušros" fabriko moterų chorui – 1954 m. miesto chorų apžiūroje pelnė antrąją vietą. Mokyklą baigęs su pagyrimu, 19541960 m. choro dirigavimo studijas su vienerių metų pertrauka tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. K. Griauzdės klasė). Studijų metais vadovavo Vilniaus lengvosios pramonės technikumo merginų chorui (19541957 m.), Kauno tuberkuliozės sanatorijos moterų chorui (19571958 m.), kuris 1958 m. Kauno medicinos darbuotojų chorų apžiūroje laimėjo pirmąją vietą. 19581959 m. buvo Vilniaus statybos technikumo vyrų choro vadovas, o 1959–1960 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentų mišriojo choro chormeisteris – su juo dalyvavo 1960 m. respublikinės dainų šventės konkurse.

19601989 m. – Kauno Juozo Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas, 19691973 m. – muzikos teorijos disciplinų metodinės komisijos pirmininkas, 19731975 m. – direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams, 19751989 m. – direktorius, išugdė būrį jaunųjų chorvedžių. 19631964 m. vadovavo Kauno technologijos technikumo merginų chorui, 19641965 m. – Kauno mokytojų namų mišriajam chorui – su juo 1965 m. Kauno miesto chorų apžiūroje pelnė antrąją vietą, dalyvavo tų metų respublikinėje dainų šventėje Vilniuje. 19691971 m. – Kauno politechnikos instituto studentų dainų ir šokių ansamblio „Nemunas“ chormeisteris – ansamblis koncertavo Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Latvijoje ir Uzbekijoje, 1970 m. respublikinės dainų šventės konkurse pelnė absoliučiai geriausio kolektyvo vardą. 19721973 m. – Kauno „Mados" fabriko mišriojo choro chormeisteris.

P. Gabalis buvo respublikinių dainų švenčių konsultantas, Kauno miesto liaudies deputatų tarybos deputatas – kultūros komisijos pirmininkas (1965–1975 m.), chorų apžiūrų ir konkursų žiuri narys, teikė metodinę paramą Kauno zonos vaikų muzikos mokykloms, 1988 m. jų direktoriams suorganizavo seminarą Rygoje, parengė paskaitų apie muzikinį jaunimo auklėjimą, užrašė ir harmonizavo lietuvių liaudies dainų. 1984 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu. Yra Lietuvos muzikų draugijos narys.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.