Poslinkis

Poslinkis – mažiausias atstumas tarp pradinio ir galinio judėjimo taškų. Priešingai negu nueitas kelias, poslinkis yra vektorius. Tiesiaeigio judėjimo atveju poslinkis absoliutiniu dydžiu lygus nueitam keliui. Visais kitais atvejais nueitas kelias būna didesnis už poslinkio modulį.

Poslinkis tarp taškų A ir B. Judėjimas vyksta iš A į B. Juoda linija yra kūno trajektorija.

Kinematika

Integravimas ... Diferenciavimas
Poslinkis | Greitis | Pagreitis