Popiežius Steponas

Yra devyni popiežiai, vardu Steponas:

Vardų numeracijos pasikeitimas redaguoti

752 m. kovą nauju popiežiumi išrinktas Romos dvasininkas Steponas, tačiau jis mirė po trijų dienų taip ir neįšventintas į vyskupus. Tuo metu popiežius būdavo renkamas tik iš Romos dvasininkų, tuo pačiu metu jis užimdavo ir Romos vyskupo vietą. Steponas nelaikytas popiežiumi, jo įpėdiniai numeravosi II-IX.

XIII a. pradžioje popiežiaus išrinkimas pradėtas laikyti ir pontifikato pradžios data. Pasitaikė atveju, kai vos išrinkti popiežiai mirdavo. Celestinas IV (1241 m.), Urbonas VII (1585 m.) mirė nespėjus jų įšventinti. Popiežius Adrianas V mirė po išrinkimo praėjus mėnesiui taip ir netapęs net kunigu. XVI a.Tridento susirinkimas pabrėžė, kad išrinktasis popiežius renkamas Šventajai Dvasiai padedant ir tampa popiežiumi iš karto po balsavimo. Tad išrinktasis popiežiumi Steponas įtrauktas į popiežių sąrašus, suteikiant jam Stepono II vardą, visiems sekantiems popiežiams pasivadinusiems Stepono vardu padidintas numerio skaičius.

Valdant Jonui XXIII 1961 m. Stepono vardas vėl ištrintas iš Vatikano popiežiškojo metraščio, vėlesnių Steponų numeriai sumažinti vienu skaičiumi. Kasmet leidžiamas popiežiškasis metraštis nuo 1961 m. iki 2009 m. nemini išrinktojo popiežiaus Stepono popiežių sąrašuose.


 
Šis straipsnis yra nuorodinis, vardijantis valdovus, turinčius konkretu valdovo vardą Popiežius Steponas. Jei čia patekote per konkretaus valdovo nuorodą iš straipsnio, labai prašome, jei galite, pakeisti nuorodą, kad rodytų į konkretų puslapį. Jei šiame sąraše nėra atitinkamo konkretaus valdovo, papildykite šį sąrašą.