Politvadovas

Politvadovas, politinis vadovas, politrukas (rus. политический руководитель, политрук) – pareigos ir/ar komisaro karinis laipsnis Raudonojoje Armijoje.

PareigosKeisti

Politvadovų pareigos Raudonojoje Armijoje buvo įvestos 1919 m. Politvadovai buvo vadų pavaduotojai politiniams reikalams. Jie atlikdavo komisarų funkcijas armijos padaliniuose (kuopose ir smulkesniuose). Jų teisės buvo menkesnės, nei tikrųjų komisarų. Politvadovai atlikdavo padalinių jaunesniųjų vadų funkcijas, užsiimdavo politiniu auklėjamuoju darbu, vykdydavo dalį administracinių funkcijų.

Kariniai laipsniaiKeisti

1935 m. Raudonojoje armijoje buvo atstatyta karinių laipsnių sistema, ta proga buvo sukurta ir laipsnių sistema politiniams armijos darbuotojams.


Lietuviškas
laipsnio pavadinimas
Rusiškas
laipsnio pavadinimas
Atitinkamas armijos
karinis laipsnis
Skiriamieji ženklai
politvadovo pavaduotojas заместитель политрука viršila keturi trikampiai (nuotraukoje – politvadovo pavaduotojas F. Samochvalovas)
-
-
jaunesnysis leitenantas 1 raudonas kvadratas
jaunesnysis politvadovas младший политрук leitenantas 2 raudoni kvadratai (nuotraukoje – jaunesnysis politvadovas A. Pankratovas)
politvadovas политрук vyresnysis leitenantas 3 raudoni kvadratai (nuotraukoje – politrukas A. Prochorovas)
vyresnysis politvadovas старший политрук kapitonas 1 raudonas stačiakampis


Sekantis už vyresnįjį politvadovą vyresnis politinio darbuotojo laipsnis buvo bataliono komisaras.