Politinė kultūra

Politinė kultūra – specifinių kognityvinių, vertybinių ir emocinių nuostatų politinės sistemos ir atskirų jos dalių atžvilgiu visuma, taip pat požiūris į save šioje sistemoje. Ypač svarbios nuostatos į bendrą politinės sistemos sąrangą ir organizaciją.

Politinės kultūros atžvilgiu, kalbant apie politinę sistemą, turime galvoje tą sistemą kuri yra žmonių sąmonėje, o ne institucinę jos sąrangą.

Valstybės ar dalies jos gyventojų politinė kultūra gali įgauti įvairias formas, pvz., kai didžiajai daugumai yra priimtina demokratinė politinė tvarka, politinė kultūra apibūdinama kaip "demokratinė", nors ją galima skaidyti ir daugybę potipių.

Pagrindus politinės kultūros empiriniams tyrimams suformavo amerikiečių sociologai G. Almond ir S. Verba savo studijoje "The Civic Culture", parašytoje 1963 m. Joje aprašyta penkių demokratinių visuomenių politinės kultūros empirinė studija, atlikta pagal vieną teorinį modelį ir tyrimo instrumentą. Studijos tikslas buvo susieti demokratijos lygį šiose šalyse su politinės kultūros tipu. Savo išvadose Almond ir Verba parodo, kad tarp šių dviejų kintamųjų egzistuoja neabejotinas ryšys, t. y. demokratinės sistemos stabilumas priklauso nuo politinės kultūros tipo: tose šalyse, kuriose vyrauja tradiciškai susiformavusi aktyvių piliečių politinė kultūra, demokratija yra įgavusi stabilų pobūdį. Tuo tarpu šalyse su vyraujančia pasyvia politine orientacija demokratinio režimo stabilumas yra menkesnis.

Pasak Almond ir Verba ne viso politinės kultūros yra pilnai integruotos ir suderinamos. Tokių sistemų viduje gali egzistuoti daug konfliktų šaltinių: nesuderinamos sampratos, įsitikinimai, kurių laikosi tik vienas kuris visuomenės sluoksnis, taip pat sampratų ir realybės nesutapimai.

Almond ir Verba politinės kultūros sąvoką įvedė norėdami parodyti JAV politinės sistemos pranašumus. Europos politologai Gerhard Lehmbruch ir Arend Lijphart, kurie nagrinėjo Europos šalių politines sistemas, teigė, kad yra politinių sistemų, kurios yra stabilesnės už JAV.[1] G. Lehmbruch nagrinėjo Šveicarijos ir Austrijos, o A. Lijphart - Nyderlandų politines sistemas.

Politinė kultūra formuojasi ilgą laiką, su kiekvienu visuomenės gyvenimo laikotarpiu įgydama naujų bruožų, prarasdama ir išsaugodama senuosius. Nuo politinės ideologijos politinė kultūra skiriasi tuo, kad žmonės gali nesutarti dėl ideologijos (ką turėtų daryti vyriausybė), tačiau turi bendrą politinę kultūrą.

Išnašos redaguoti

  1. Lukšič, Igor (2006). Politična kultura, p.40-42. FDV, Ljubljana. Nuoroda tikrinta on June 29, 2007.