Policijos tarnautojas

Hamburgo policijos pareigūnai, ginkluoti pistoletais HK MP5

Policijos tarnautojas - asmuo, dirbantis, einantis pareigas policijoje.

LietuvaKeisti

Policijos veiklos įstatymas policijos tarnautojo sąvokos neįtvirtina. Policijos tarnautojams priskirtinti tiek policijos pareigūnai, tiek kiti asmenys, dirbantys policijoje - valstybės tarnautojai (pvz., statutiniai valstybės tarnautojai), darbuotojai (t. y. policijoje dirbantys pagal darbo sutartis, pvz., įvairūs specialistai, vertėjai ir pan.).

VokietijaKeisti

  • Policijos pareigūnas (Polizeivollzugsbeamter, (PVB))
  • Policijos techninės tarnybos (technischer Polizeidienst) tarnautojas (pvz., techninis policijos amtmanas, vok. Technischer Polizeiamtmann) arba policijos administracijos tarnybos tarnautojas (pvz., policijos vyriausiasis sekretorius, vok. Polizeihauptsekretär).
  • Bendrųjų policijos institucijų, įstaigų (Polizeibehörde) tarnautojas.