Pogrindis – aplinkybių visuma, kuriomis veikia nelegali politinė, visuomeninė ir panaši organizacija, besistengianti išlaikyti veiklos slaptumą. Slaptumą stengiamasi išlaikyti dėl realios ar menamos grėsmės, kad valstybės institucijos ar visuomenė imsis priemonių organizacijos veiklai nutraukti, slopinti ar imsis represijų prieš organizacijos narius. Veikimas pogrindyje paprastai reiškia ir nelegalumą.
Pogrindyje gali veikti ne visa organizacija, o tam tikra jos dalis. Pvz., politinė emigrantų organizacija savo buvimo valstybėje gali būti legali, tuo tarpu jos dalis, veikianti okupuotoje tėvynėje ar tėvynėje, valdomoje tiems emigrantams priešiškos vyriausybės, gali būti nelegali. Arba legali politinė partija gali turėti nelegalų, pogrindinį kovinį sparną.

Sąvoka taikoma ir kalbant apie atskirų individų politinę, kultūrinę ir panašią veiklą, bet paprastai neapima kriminalinės veiklos, susijusios su kriminalinių nusikaltimų vykdymu. Pogrindyje esanti organizacija ar jos nariai ir jų veikimo vieta paprastai būna nežinomi valstybės institucijoms.
Tuo tarpu kai kurių valstybinės institucijų, kurios yra slepiamos nuo visuomenės, užsienio valstybių ir pan. (pvz., slaptosios tarnybos), slaptumas nereiškia, kad jos veikia pogrindyje ir yra nelegalios.

Šiame straipsnyje aprašytas lietuviškas terminas pogrindis yra kilęs iš žodžio pogrindis 'vieta po grindimis; rūsys ar slėptuvė po grindimis' ir atitinka tokios pačios semantikos, tą patį reiškiantį rusišką terminą подполье 'pogrindis'.

Kita žodžio pogrindis prasmė yra pogrindinė organizacija ar tokių organizacijų tinklas, veikiantis tam tikroje valstybėje (teritorijoje). Paprastai turima omenyje politinės pogrindinės organizacijos, kurios gali būti tiek pasipriešinimo organizacijos, tiek naujų politinių idėjų skleidimo ir įgyvendinimo organizacijos.