Plazmolizė

Ląstelė prieš (viršuje) ir po (apačioje) plazmolizės

Plazmolizė – procesas, kurio metu ląstelė praranda vandenį, o dėl to citoplazma bei joje esantys organoidai traukiasi nuo sienelių ir ląstelė subliūkšta. Priešingas procesas, citolizė, gali įvykti ląstelei esant hipotoniniam tirpale, sąlygojančiame didelį osmosinį slėgį ir vandens veržimąsi į ląstelę, kuris galiausiai susprogdina ląstelę. Stebint plazmolizę ir citolizę galima nustatyti terpės, kurioje yra ląstelė, toniškumą bei kokiu tempu tirpinio mokekulės praeina ląstelės membraną.