Plūduras (dažnai – Bujus, angl. Buoy) − plūduriuojantis navigacijos arba signalinis ženklas su inkaru; arba plūduriuojantis įrenginys su hidroakustine, radiolokacine ir kitokia aparatūra povandeniniams laivams ieškoti, jūroms ir vandenynams tirti.

Plūduras

Įvairių formų ir spalvų plūdurais žymima plaukimo vagos (farvaterio) ribos, seklumos, kitokios kliūtys, pvz., žvejybos įrankių, nuskendusių laivų vietos.

Plūdurai skirstomi į bujas, bakenus ir gaires:

  • buja − didelė metalinė plūdė, dažniausiai su antstatu, kuriame būna įtaisas siųsti, priimti ar atspindėti šviesos, garso, ultragarso, radijo, radiolokaciniams, hidrolokaciniams signalams,
  • bakenas − medinis plaustas su medine piramide,
  • gairė − medinė arba metalinė tam tikru būdu nudažyta kartis.

Lietuvoje redaguoti

2009 m. Klaipėdos uosto akvatorijoje baigti naujo okeanografinių matavimų ir stebėjimų plūduro instaliavimo darbai. Šio plūduro paskirtis − teikti operatyvinę informaciją aplinkosaugos ir mokslo institucijoms, uosto tarnyboms, visuomenei ir žiniasklaidai. Okeanografinių matavimų ir stebėjimų plūduras matuoja oro temperatūrą, oro slėgį, santykinį oro drėgnumą, vėjo kryptį ir greitį, vandens temperatūrą, druskingumą ir drumstumą, chlorofilo α koncentraciją. Jo povandeninė dalis teikia informaciją apie vandens srovių kryptis ir greičius, bangų parametrus. Duomenys perduodami į duomenų kaupiklį, o šis juos peradresuoja į Jūrinių tyrimų centro tinklalapį. Šiais duomenimis gali naudotis aplinkos apsaugos specialistai, mokslininkai, ekstremalių situacijų valdymo, eismo ir uosto tarnybos.

Nuorodos redaguoti