„Pirmyn“ – Lietuvos socialdemokratų organizacijos užsienyje (LSDOU) leidinys.

Pirmas leidinio numeris, 1927 m.

Istorija redaguoti

Pirmasis numeris išėjo 1927 m. lapkričio 5 d. Vilniuje. Redagavo Pranas Ancevičius. Atsakingais leidėjais redaktoriais buvo Lenkijos piliečiai 1927 m. – Feliksas Smosarskis, Pranciškus Rinkevičius, 1928 m. – nuo sausio iki kovo mėn. – Antanas Juozaitis, vėliau – Stasys Dainauskas.

1928 m. sausio mėn. sudaryta redakcinė komisija: Jeronimas Plečkaitis (nuo 1928 m. liepos mėn. – Povilas Kaupas), Pranas Ancevičius ir Juozas Paplauskas. Redakcija iš pradžių buvo įsikūrusi Kijevo g. 2–27, nuo 1928 m. rugpjūčio mėn. – Sokolovskio viešbutyje (Vokiečių g. 1), 1928 m. gruodžio mėn. perkelta į Antakalnio g. 54, 1929 m. sausio – vasario mėn. dirbo Antakalnio g. 44, vėliau – Bonifratrų g. 6–2.

Spausdino spaustuvė „Zorza“ Vilniuje. Leistas 3000 egz. tiražu. Paskutinis numeris išėjo 1930 m. lapkričio 1 d., perkėlus LSDOU leidybą į Berlyną. Išėjo 77 periodiniai ir 1 vienkartinis numeriai. Vietoje „Pirmyn“ vėliau leista „Kova“. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 390 psl.

Nuorodos redaguoti