Pilietinė iniciatyva

Pilietinė iniciatyva – iš visuomenės kilusi iniciatyva, kuria siekiama įgyvendinti tam tikrą visuomenei svarbų projektą, idėją. Pilietinės iniciatyvos dėka gali susiformuoti ištisi judėjimai, politinės partijos, kurios vėliau gali siekti politinės valdžios.

Pilietinėje visuomenėje yra skatinamos pilietinės iniciatyvos bei remiama iš įvairių visuomenės sluoksnių keliamos konstruktyvios idėjos, neprieštaraujančios viešajam interesui.