Pijus Adomavičius

Pijus Adomavičius (1888 m. lapkričio 23 d. Suvalkų k., Vilkaviškio raj.1978 m. liepos 10 d. Vilniuje) – chorvedys, kompozitorius, kultūros veikėjas.

Biografija redaguoti

Pasimokęs muzikos pas Juozą Naujalį, 1908 m. Merkinėje suorganizavo 45 dalyvių mėgėjų chorą, surengė keletą vakarų – koncertų, propagavo lietuvių kompozitorių kūrinius. Choras pajėgė atlikti sudėtingesnę Juozo Žilevičiaus išplėtotą liaudies dainą „Anoj pusėj ežero“.

19111914 m. Vilniaus muzikos mokykloje pas Konstantiną Galkauską mokėsi fortepijono ir kompozicijos. Nuo 1912 m. ėmė vadovauti „Rūtos“ draugijos chorui, vaidino dramos būreliuose. Su choru surengė keletą viešų koncertų, įdainavo plokštelių. 1913 m. koncerte, pritariant simfoniniam orkestrui, pirmą kartą atliko M. K. Čiurlionio kantatą „De profundis“.

1914 m. kovo 11 d. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios salėje choro koncerte, be kitų dainų, buvo atlikta ir sudėtingesnė Stasio Šimkaus daina „Lietuviais esame mes gimę“. 19141920 m. (su pertrauka) Petrogrado konservatorijoje studijavo kompoziciją, dėstė muziką įvairiose miesto mokyklose ir vadovavo lietuvių chorams. 19211924 m. buvo Kauno „Dainos“ draugijos mišriojo choro vadovas. 1924 m. Kauno mieste įkūrė operetės trupę ir jai vadovavo. 19241946 m. – Valstybės teatro administratorius, 19461951 m. – Kauno muzikinio teatro režisieriaus padėjėjas ir asistentas.

Sukūrė kūrinių chorams, harmonizavo lietuvių liaudies dainų. 1937 m. Lietuvos muzikų draugijos surengtame konkurse už trijų liaudies dainų harmonizacijas laimėjo pirmąją premiją.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.