Pietų Sudano himnas

South Sudan Oyee!
Pietų Sudanui valio!
Nacionalinis šios šalies himnas Pietų Sudanas
Žodžių autoriusDžubos universiteto studentai ir dėstytojai
KompozitoriusDžubos universiteto studentai ir dėstytojai
Himnas nuo2011

South Sudan Oyee! yra nacionalinis Pietų Sudano himnas. 2010 m. rugpjūčio mėnesį nacionalinis Pietų Sudano himno komitetas iš konkurse dalyvaujančių 49 pateiktų himno variantų išrinko Džubos universiteto studentų ir dėstytojų pasiūlytą South Sudan Oyee!.

Tekstas originalo kalba redaguoti

Oh God
We praise and glorify you
For your grace on South Sudan,
Land of great abundance
Uphold us united in peace and harmony.

Oh motherland
We rise raising flag with the guiding star
And sing songs of freedom with joy,
For justice, liberty and prosperity
Shall forever more reign.

Oh great patriots
Let us stand up in silence and respect,
Saluting our martyrs whose blood
Cemented our national foundation,
We vow to protect our nation

Oh God bless South Sudan.

Laisvas vertimas į lietuvių kalbą redaguoti

O, Dieve,
Mes aukštiname ir šloviname tave
Prašydami malonės Pietų Sudanui,
Gausybės žemei
Laikančiai mus vienybėje ir harmonijoje.

O, tėvyne,
Mes keliame didingą vėliavą su lydinčia žvaigžde
Ir giedame laisvės dainas su džiaugsmu,
Teisingumui, laisvei ir gerovei
Kurie privalo karaliauti amžinai.

O, didieji patriotai,
Stovėkime mes tyloje ir pagarboje,
Pagerbdami mūsų kankinius, kurių kraujas
Padėjo pagrindus mūsų nacijai,
Mes prisiekiame ginti savo tautą

O, Dieve, laimink Pietų Sudaną.

Nuorodos redaguoti