Korėjos Respublikos Konstitucija

(Nukreipta iš puslapio Pietų Korėjos Konstitucija)

Korėjos Respublikos Konstitucija – pagrindinis šalies įstatymas, apibrėžiantis valstybės santvarką, institucinę struktūrą, piliečių teises bei pareigas. Ji buvo priimta Steigiamojo susirinkimo 1948 m. liepos 12 d. ir įsigaliojo tų pačių metų liepos 17 d.

Pirmosios Pietų Korėjos konstitucijos tekstas.

Iki šių dienų Konstitucija buvo redaguota devynis kartus (paskutinį kartą 1987 m.), o beveik visiškai perrašyta – penkis. Pagal tai Pietų Korėjos istorija yra dalinama į laikotarpius nuo pirmosios iki dabartinės šeštosios respublikos.

Istorija redaguoti

Pirmoji respublika redaguoti

Pirmasis Konstitucijos pakeitimas, įteisinęs tiesioginius prezidento rinkimus ir galimybę parlamentui pareikšti nepasitikėjimą ministrams, buvo inicijuotas tuometinio prezidento I Singmano ir įvykdytas 1952 m. liepos mėnesį. Antrasis pakeitimas buvo priimtas 1954 m. lapkritį, vėl gi I Singmano iniciatyva, ir panaikino prezidento kadencijos ilgio apribojimą bei ministro pirmininko postą.

Antroji respublika redaguoti

Antrosios respublikos Konstitucija buvo priimta 1960 m. birželio 15 d. Ja sustiprintos pilietinės teisės, spaudos laisvė, įsteigtas Konstitucinis teismas, aukštesnieji parlamento rūmai, panaikinti tiesioginiai prezidento rinkimai ir viceprezidento postas.

Trečioji respublika redaguoti

Po 1961 m. Pak Čionghi vadovaujamo karinio perversmo, 1962 m. referendume priimama Trečiosios respublikos Konstitucija. Ji sustiprino prezidento galias, tuo pačiu apribodama ministerijų ir parlamento funkcijas.

1969 m. spalio mėnesį įvyko šeštasis Konstitucijos pakeitimas, kuriuo panaikintas limitas tam pačiam asmeniui užimti prezidento postą ne daugiau nei dvi kadencijas.

Ketvirtoji respublika redaguoti

1972 m. gruodį Pak Čionghi iniciatyva buvo priimtos Konstitucijos pataisos ypatingai sustiprinusios prezidento galias.

Penktoji respublika redaguoti

Penktosios respublikos Konstitucija buvo priimta 1980 m. spalį. Ji sustiprino įstatymų leidžiamąją ir teisminę valdžią, apribojo prezidento kadenciją iki 7 metų.

Šeštoji respublika redaguoti

Stiprėjant demokratiją palaikančioms jėgoms, Pietų Korėjos Konstitucija buvo dar kartą peržiūrėtą ir pakeista 1987 m. spalio mėn. Pagal ją, prezidento kadencija apribota iki 5 metų ir ją tas pats asmuo gali užimti tik vieną kartą. Taip pat sustiprintos piliečių teisės, žodžio laisvė, parlamento galia.

Struktūra redaguoti

Konstitucija susideda iš preambulės, 130 straipsnių ir adendo. Pirmajame skyriuje įvardinama valstybės santvarka ir bendri bruožai bei siekiai. Antrajame – piliečių teisės ir pareigos. Trečiajame – Nacionalinio susirinkimo sudėtis bei funkcijos. Ketvirtajame ir penktajame – atitinkamai vykdomosios ir teisminės valdžios sistemos. Šeštajame – konstitucinio teismo institucija. Septintajame – rinkimų organizavimas. Aštuntajame – vietinė valdžia. Devintajame – šalies ekonominė tvarka. Dešimtajame – konstitucijos papildymo sąlygos.

Kita informacija redaguoti

Nuorodos redaguoti