Pieno ir gyvulių ūkis

Pieno ir gyvulių ūkis – mėnesinis žurnalas, ėjęs nuo 1930 m. sausio mėn. iki 1940 m. rugsėjo mėn.

Istorija redaguoti

1930 m. Nr. 1-2 leistas Klaipėdoje, nuo 1930 m. Nr. 3 iki 1931 m. Nr. 1 – Šiauliuose (Dvaro g. 83), vėliau Kaune (Laisvės alėja 29a). Leido Lietuvos pienininkų ir kontrolasistentų sąjunga, vėliau draugija. Spausdino Ryto spaustuvė Klaipėdoje, Raidės spaustuvė Kaune, „Titnago“ spaustuvė Šiauliuose. Apimtis 32-52 psl. Tiražas 1939 m. – 2074 egz.

Spausdino specialistų straipsnius apie gyvulių priežiūrą, veislininkystę, pieno ūkio produkcijos paruošimą, realizavimą, kontrolę, rašė apie sąjungos veiklą.

Bendradarbiavo Konradas Aleksa, R. Dūda, J. Juodka, A. Kudžma, J. Pakštas, J. Petraitis, J. Šileikis ir kt.

Redagavo J. Ardickas, A. Daukša, Kazimieras Jasiūnas, A. Kuolas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 387-388 psl.

Nuorodos redaguoti