Petras Strumila
Kiškos
Ąžuolynas (herbas)
Ąžuolynas (herbas)
Mirė 1486 m.
Tėvas Povilas Strumila
Veikla Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir karinis veikėjas

Petras Paškovičius Strumila iš Cechanuvo, Petras Kiška (m. 1486) – LDK valstybinis veikėjas, Drohičino seniūnas (14631469), karalienės Elžbietos Habsburgaitės prievaizas (1477), Lydos vietininkas (1483), dvaro maršalka (1483), Kiškų giminės pradininkas.

Biografija Keisti

Lietuvos bajorų Strumilų giminės atstovas, herbo „Dombrova“ savininkas. Bajoro Povilo Strumilos (m. 1435/1436) sūnus. Broliai - Lvovo kaštelionas Jurgis Strumila ir Medicko seniūnas Mikalojus Strumila (Cechanoveckių giminės pradininkas).

Cechanuvo valdytojas Palenkėje. Bažnyčios Černovke įkūrėjas.

Kiškų giminės pradininkas, užgęsusios 17 amžiaus pirmoje pusėje, pradininkas.

Šeima Keisti

Petras Povilas Strumila buvo vedęs du kartus. Jo pirmos žmonos vardas nežinomas Vaikai nuo pirmos santuokos:

2-ji žmona – Katerina Nemirovič, dvaro maršalko Jono Nemirovičiaus (m. iki 1465) duktė. Vaikai nuo antros santuokos:

  • Mikalojus (m. 1508), bevaikis
  • Petronėlė Kiškaitė, 1-mas vyras Bogdanas, 2-ras vyras – kunigaikštis Mykolas Semionovičius Glinskis
  • Barbora Kiškaitė, Vilkmergės vėliavininko Vaitiekaus Stankovičiaus žmona
  • Jadvyga Kiškaitė, Belzo teisėjo Jurgio Račkos žmona

Petras Strumila mirė 1486 metais, vadovaudamas diplomatinei misijai į Krymą.

Literatūra Keisti

  • T. Jaszczołt, Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku [w:] Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, M.Kietliński et al. (red.), Białystok 200
  • T. Jaszczołt, Ród Niemiry z Wsielubia – Niemirowiczowie i Szczytowie herbu Jastrzębiec do połowy XVI wieku, [w:] Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, S.Górzynski (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 208—209
  • A. Rachuba (red.), Dzieje rodziny Ciechanowieckich h. Dąbrowa, DiG, 2013
  • A. Rachuba, Panowie z Ciechanowca, Kronika Zamkowa 1-2/59-60, 2010, s. 31-36

Nuorodos Keisti