Petras Rumšas
Petras Rumšas Vilniaus universitete
Gimė 1921 m. lapkričio 2 d.
Paulaičiai, Tauragės apskr. (dab. Šilutės raj.)
Mirė 1987 m. vasario 23 d. (65 metai)
Vilnius
Palaidotas (-a) Rokantiškių kapinėse
Tėvas Domas Rumšas
Motina Zuzana Sūdžiūtė–Rumšienė
Sutuoktinis (-ė) Bronė Eidukytė–Rumšienė
Vaikai Dolora Laimutė
Veikla pedagogas, matematikas
Organizacijos Vilniaus universitetas
Alma mater Vilniaus universitetas
Žinomas (-a) už aukštosios matematikos vadovėliai

Petras Rumšas 1921 m. lapkričio 2 d. Paulaičiuose, Tauragės apskr. (dab. Šilutės raj.) – 1987 m. vasario 23 d. Vilniuje) – Lietuvos pedagogas, matematikas, vadovėlių autorius.

Biografija redaguoti

Baigęs Tvaskučių (Šilutės raj.) pradinę mokyklą, savarankiškai pasiruošęs ir išlaikęs egzaminus 1934 m. įstojo į Švėkšnos gimnazijos trečiąją klasę. Mokėsi ir kartu uždarbiavo kitus mokydamas. 1940 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. Karo metais 19411942 m. mokytojavo Vilkijos progimnazijoje, kur dėstė matematiką, taip pat bandė tęsti studijas, bet vokiečių okupacinei valdžiai uždarius universitetą, toliau dirbo mokytoju. Buvo Sakalinės (Tauragės raj.) pradinės mokyklos vedėju. Už rezistencinę veiklą metams buvo papuolęs į lagerį Estijos skalūnų kasyklose. 19461949 m. dėstė matematiką Švėkšnoje. Po to įstojo į Vilniaus universitetą, kurį baigė 1954 m. (Fizikos–matematikos fakultetas, VIII laida).[1]

Palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Pedagoginė veikla redaguoti

Po studijų buvo paskirtas Fizikos–matematikos fakulteto Geometrijos katedros asistentu. Vėliau buvo perkeltas į Matematinės analizės (prof. Zigmo Žemaičio) katedrą, kurioje iki mirties ėjo vyresniojo dėstytojo ir docento pareigas.

Vilniaus universitete dėstė matematikos didaktiką, vadovavo studentų pedagoginei praktikai. Kartu dėstė aukštąją matematiką būsimiems ekonomistams, matematinę analizę, elementariąją matematiką, kompleksinio kintamojo funkcijų teoriją būsimiems matematikams. Keletą metų dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, kur pradėjo rašyti matematikos vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams.

1985 m. P. Rumšas gavo docento pedagoginį vardą.

Mokslinė veikla redaguoti

Mokslinė-metodinė P. Rumšo veikla matematikos didaktikos srityje buvo labai plati. Jis tyrinėjo lietuviškojo matematikos vadovėlio istoriją, daug dėmesio skyrė lietuviškųjų matematikos terminų genezei, matematikos mokymo literatūros kūrimui. Didžiausią indėlį jis įnešė į vidurinės mokyklos didaktiką:

 • atskirų vidurinės mokyklos matematikos temų mokymo metodika (2 knygos ir 4 straipsniai; daugybė paskaitų matematikos mokytojams respublikiniuose ir rajoniniuose kursuose bei seminaruose; pirmasis įvedė į vidurinės mokyklos kursą skaičiavimus logaritmine liniuote, domėjosi programuotu mokymu);
 • lietuviškosios matematikos terminijos formavimosi bei matematikos ir jos didaktikos raidos Lietuvoje istorijos klausimų nagrinėjimas (apie 20 straipsnių; pranešimai Lietuvos matematikų draugijos kasmetinėse bei tarprespublikinėse konferencijose, paskaitos mokytojams);
 • sustiprinto matematikos mokymo organizavimas pokario Lietuvoje (neakivaizdinės jaunųjų matematikų mokyklos veiklos, olimpiadų organizavimas, 4 knygos (2 iš jų su kitais) matematikos fakultatyvams, olimpiadoms organizuoti ir rengtis, 6 išverstos knygos);
 • vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pokario Lietuvos mokyklai vertimas iš rusų kalbos (9 knygos, daugybė paskaitų mokytojų perkvalifikavimo kursuose);
 • bendroji matematikos mokymo vidurinėje mokykloje metodika (2 knygos, viena jų su bendraautoriu, mokytojus rengiančiose aukštosiose mokyklose naudojama ir dabar).

Nuo 1984 m. su bendraminčiais pradėjo organizuoti reguliarius mokyklinės matematikos seminarus Baltijos šalyse, kurie peraugo į tarptautines konferencijas, rengiamas iki šiol. 2011 m. Šiaulių universitete jau įvyko 12-oji konferencija.

Bibliografija redaguoti

 
P. Rumšo vadovėlis

Vadovėliai ir mokymo priemonės:

 1. Funkcijos riba. Išvestinė ir jos panaudojimas funkcijai tirti. Vilnius: RMTI, 1965, 39 p.
 2. Integralas ir jo panaudojimas. Vilnius: RMTI, 1968, 44 p.
 3. Trumpas aukštosios matematikos kursas, III pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Mokslas, 1976, 560 p. (I leidimas su P. Žemaičiu, 1963, 492 p.; II leidimas su P. Žemaičiu, 1969, 546 p.).
 4. Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija: vadovėlis Respublikos aukštųjų mokyklų matematikos ir fizikos specialybių studentams, su V. Kabaila, Vilnius: Mintis, 1971, 284 p.
 5. Olimpiadinis matematikos uždavinynas su sprendimais. Sudarė J. Kubilius. Antrasis papildytas leidimas. Kaunas, 1972 (P. Rumšas vienas iš autorių; I leid. 1960).
 6. Funkcija, riba, išvestinė, integralas. Kaunas: Šviesa, 1976, 112 p.
 7. Uždavinių rinkinys: metodinė priemonė. Su P. Vašku, Vilnius: VVU, 1976, 220 p.
 8. Matematikos metodika: metodiniai nurodymai, Vilnius: VVU, 1982, 90 p.
 9. Bendroji matematikos mokymo metodika. Su V. Drėgūnu, Vilnius: Mokslas, 1984, pp. 4–98, 158–171.
 10. Pagrindinių geometrijos sąvokų ir aksiomų mokymas, Vilnius: RMTI, 1986, p. 48.
 11. Matematika: knyga mokiniams. Su bendraautoriais, Kaunas: Šviesa, 1986, p. 4–40.

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti