Petras Morkūnas (1912 m. gruodžio 15 d. Vilniuje) – vargonininkas ir chorvedys.

Biografija

redaguoti

Augo gausioje šeimoje, lenkiškoje aplinkoje. Paūgėjęs buvo priimtas į bendrabutį ir lietuvišką mokyklą. Baigęs pradžios mokyklą, išlaikė egzaminus į Vytauto Didžiojo gimnaziją, kurią baigė 1939 m. Dainuoti mokėsi Vilniaus konservatorijoje, lankė dramos studiją prie Vilniaus universiteto. Ją baigęs, dirbo aktoriumi „Vaidilos" teatre.

1944 m., pasitraukęs į Vokietiją, pateko į Berlyną. 1947 m. pradėjus rinkti Baltijos šalių pabėgėlius emigracijai į Australiją, nusprendė ten vykti ir P. Morkūnas. Ilgos kelionės metu laive suorganizavo chorą, išmokė dainų ir surengė koncertų. Keleiviai buvo išlaipinti Vakarų Australijoje, paskui per Melburną nuvežti į Bonegillos stovyklą, kurioje išbuvo apie tris mėnesius. Visą tą laiką choras repetavo, surengė koncertų stovykloje, australų kariams, Albury radiofone padarė įrašų. 1949 m. P. Morkūnas atvyko į Melburną, čia suorganizavo chorą ir surengė keletą koncertų. 1954 m. pradėjo vadovauti „Aido“ chorui, kurį išmokė daug giesmių, Šv. Cecilijos mišias ir dainų. Choras giedojo bažnyčiose ir koncertavo. Vėliau subūrė jaunimo chorą, kuriam vadovavo dvejus metus. Apie 25-erius metus vadovavo Melburno vyrų kvartetui ir oktetui, daug koncertavo Pietų ir Rytų Australijoje, 1973 m. įdainavo plokštelę „Kur banguoja Nemunėlis“. 19641995 m. Melburno lietuvių parapijos choro vadovas (talkino vargonininkės D. Jokubauskaite, R. Tamošiūnaitė, Z. Prašmutaitė). 1974 m. choras koncertavo Adelaidėje, 1975 m. Hobarte, 1984 m. Šv. Kazimiero 500 metinių garbei Adelaidėje ir Geelonge, išleido lietuviškų giesmių plokštelę „Garbė Tau, Viešpatie", dalyvavo dainų šventėse ir kituose renginiuose.

P. Morkūnas nuo 1978 m. kurį laiką vadovavo Melburno „Dainos sambūrio" chorui, o vėliau iki 1997 m. buvo šio choro dalyvis. Dirigavo 1978 m. Australijos lietuvių dainų šventės jungtiniam chorui Sidnėjuje.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.