Atverti pagrindinį meniu

Petras Kisielius (1917 m. rugpjūčio 17 d. Marijampolė2008 m. gegužės 4 d. Elmhurstas, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse) – Lietuvos gydytojas, visuomenės veikėjas, daktaras.

BiografijaKeisti

Baigė Marijampolės Marijonų vidurinę mokyklą. 1939 m. baigė Kauno karo mokyklą, 1943 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją iki 1952 m. dirbo Tiubingeno universitete. 1949 m. daktaras. 1952 m. atvykęs į JAV dirbo gydytoju Ciceroje.

Nuo 1974 m. Ateitininkų federacijos pirmininkas, Lietuvių Fondo narys. 1983 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės VI seimo komiteto pirmininkas.[1] Ateitininkų Šalpos fondo steigėjas ir ilgametis pirmininkas, vienas iš Ateitininkų Namų steigėjų. Nuo 1958 m. JAV lietuvių bendruomenės tarybos narys, bendruomenės 50 m. jubiliejaus komiteto pirmininkas. Pasaulio Lietuvių Šokių šventės rengimo komiteto pirmininkas, Pasaulio lietuvių Dainų šventės lėšų telkimo pirmininkas. Ilgametis dienraščio „Draugas“ leidėjų Tarybos pirmininkas ir „Draugo“ fondo pirmininkas, Lietuvių Katalikų spaudos draugijos pirmininkas, Lietuvių Fronto bičiulių centro valdybos ir tarybos pirmininkas. Vienas iš fondo „Į Laisvę“ steigėjų,  Cicero Šv. Antano parapijos Lietuvių klubo steigėjas, Jaunimo centro tarybos narys ir stambus rėmėjas.[2]

Žmona Stefanija, sūnus dr. Petras Vytenis, dukra dr. Jolita.

ĮvertinimasKeisti

ŠaltiniaiKeisti

  1. Petras Kisielius. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. X (Khmerai-Krelle). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 176 psl.
  2. Mirė žymus JAV lietuvių visuomeninkas Petras Kisielius. Bernardinai.lt